200-årsjubiléets inledningsmässa

23 JUN 2013
Skrivet av :

BILDEXTRA: På söndagen startade Älvsby församling upp sitt 200 års jubileum med inledningsmässa i Älvsby Kyrka. Jubileumsåret skall präglas av ett högtidligt firande såväl ur ett kyrkligt som historiskt och kulturellt perspektiv. Vilket verkligen även mötte åhörarna under inledningsmässa.

Som vilken högmässa som helst startade inledningsmässan med klockringning, varefter Karl-Bertil Norlén från pite spelade en välkomstmelodi på fiol följt av att Yvonne Nordqvist hälsade alla välkomna.

Psalm 785 ”Ge oss mod att våga leva” sjöngs, följd av syndabekännelsen, förlåtelsen, Psalm 695:4 ”Herre förbarma dig”, Psalm 11 ”O store gud”. Efter detta blev det textläsning från G:a testamentet och Epistel. Anette Jernelöf sjöng därefter akompangerad av Karl-Bertil Norlén på fiol.

Psalm 280 ”Jesus, min herre, dig vill jag älska” sjöns, varefter Yvonne Nordqvist höll predikan, som handlade om den yngre vassa predikanten Johannes, som med sin vassa och syrliga predikan i öknen fick folket att förstå att messias skall komma..

Därefter kom trosbekännelsen, mer musik med Karl-Bertil Norlén på fiol och Anette Jernelöf piano, lovsägelsen och nattvarden, med bön, brödbrytelsen och herrens frid. Varefter de närvarade tog nattvarden.

Efter tackbönen sjöngs Psalm 200 ”I denna ljuva sommartid” varefter inledningsmässan avslutades med att Karl-Bertil Norlén från Piteå spelade och sjöng sin egenkomponerade sång ”Sommarljus” varefter det bjöds på kyrkkaffe i församlingsgården.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.