Väg med många skador

08 MAJ 2013
Skrivet av :

Väg 555 mellan Älvsbyn och Sikfors upplevs av många som väldigt dålig, vägen har varit föremål för ombyggnadsplanering, men har sedan omprioriterats med byggstart under 2013. Kostnadsberäknigen var 2011 på ca 38 miljoner kronor med byggstart 2011 med färdigställande 2011/12.

Under innevarande vecka så har vägen belagts med begränsad bruttovikt på fordon till 12 ton och ett flertal vägskador håller på att åtgärdas. Sedan måndagen har det även annonserats på TRAFIKVERKET ”Läget i trafiken” som varning om en större vägskada i höjd med Salberg 10 kilometer söder om Älvsbyn, detta i båda riktningarna med liten påverkan av trafiken. På onsdagförmiddagen var denna vägskada åtgärdad.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.