Sannolika skäl och fortsatt häktning

31 MAJ 2013
Skrivet av :

Klockan 1330 på fredagen genomförde Luleå Tingsrätt häktningsförhandlingar i målet mellan ålagaren och den person som misstänks för mordet i Boden den  4-5 maj 2013 . Åklagaren har vid förhandlingen gjort gällande att personen numer är på sannolika skäl misstänkt för brottet

Tingsrätten har beslutat att bifalla åklagarens yrande om fortsatt häktning för den misstänkt för mord den 4-5 maj 2013 i Boden och även i övrigt förelegat skäl för hätning. Åklagaren har också beviljats tillstånd att ålägga den misstänkte restriktioner.

Det ligger nu på åklagaren att senast den 14 juni 2013 kl. 11.00 att väcka åtal eller begära anstånd med att väcka åtal, varvid den misstänkte i sistnämnda fall har rätt att begära omhäkningsförhandling.

Det har samtidigt beslutats att inhämta läkarintyg enligt 7§ lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål m.m.

På den efterföljande presskonferensen berättar åklagaren Anna Bergström att det resultat från Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) s om stärkt misstankarna mot mannen är spår av blod.  -Blod av den avlidna (kvinnan) har återfunnits på ett sätt som kan kopplas till den misstänkte, säger hon, men vill inte precisera var blodet hittats.

-Det preliminära obduktionsresultatet visar att (kvinnan) avlidit till följd av skarpt våld mot vitala delar, det vill säga stickskador
orsakade av annan person.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.