Nya utmärkelser till Klöverbergsgården

02 MAJ 2013
Skrivet av :
Viktor Bohman tillsammans med förre landshövdingen i Norrbotten, P-O Eriksson.

Viktor Bohman tillsammans med förre landshövdingen i Norrbotten, P-O Eriksson.

Utmärkelserna duggar tätt över Viktor Boman, grundare av Klöverbergsgården AB. För en tid sedan fick han motta Luleå kommuns Företagarstipendium. I samband med Hushållningssällskapets årsmöte förra veckan förärades Bohman med priset ”Årets Ungdomsföretagare”.

Viktor startade tillsammans med brodern Anton Klöverbergsgården AB. De har oförtrutet och målmedvetet jobbat i åtta år med att bygga upp ett modernt värphönsföretag från grunden som förpackar och levererar ägg direkt till butik. Trots omgivningens skepsis från början till det ambitiösa och för Norrbotten unika initiativ, så lyckades de tack vare sin ihärdighet och noggranna förberedelser övertyga samtliga nyckelspelare som krävdes för att investeringen skulle bli av.

Viktor har visat prov på snabb kunskapsinhämtning, entreprenörsanda och goda ledaregenskaper i uppbyggandet av Klöverbergsgården AB

Bygget som startades 2010 omfattade två stallar a 15 500 höns i varje stall. Som inredning har man valt det så kallade Oli free systemet där hönsen kan röra sig fritt i ett hyllsystem och därmed lättare får utlopp för naturliga beteenden, som exempelvis rangordning och sitta på en höjd.

En förpackningsmaskin köptes samt en stor panna för destruktion av hönsen som även tar hästar och husdjur med bland annat försäkringsbolag som kunder. Hela investeringen inklusive inköp av höns har gått på 20 miljoner och omsättning 2012 var fem miljoner kronor då företaget kom igång med leveranser först i september 2012..

Budget 2013 ligger, med nuvarande försäljning, på 16 miljoner.

Företaget sysselsätter i dag sju heltidsanställda samt under uppbyggnadsskedet anlitat lokala byggfirmor och entreprenörer. Det rymliga personalutrymmet har blivit en social institution, där ortsbor kommer förbi på en fika och begrundar den storslagna anläggningen uppe på klöverbergets syd sluttning.

Dessutom har företaget lett till att den lokala självförsörjningsgraden på ägg i Norrbotten ökat från cirka 3 procent till runt 23 procent.

Viktor Boman är en ung företagare, som med stort engagemang har satsat för att utveckla en välskött och modern äggproduktion. Viktor är ett föredöme för andra unga människor på landsbygden och tilldelas därför Hushållningssällskapets pris Årets Ungdomsföretagare i regionen Norrbotten och Västerbotten.

bild (2) (1)

På bilden ovan syns Viktor Bohman tillsammans med övriga pristagare. Årets Lantbruksföretagare, Ingrid Bäckström, Tandfors Kalix. Årets Landsbygdsföretagare, Johanna och Pär Hellström, Södra Svedjan Skellefteå. Ragnar Lassinanttis kulturpris, Svante Lindqvist, Luleå och Årets lokala Hushållningssällskap gick till lokalavdelningen i Råneå.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.