Min ADHD och jag

06 MAJ 2013
Skrivet av :

På måndagskvällen bjöd föreningen Connextions Norrbotten och ABF Norr i Älvsbyn in föräldrar, vuxna, ungdomar och allmänheten, till en föreläsning om hur det är att leva med ADHD. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) räknas som ett funktionshinder och ett drygt trettiotal personer hade lyssnat till inbjudan på ABF Norr i Älvsbyn i ämnet som var inspirerande och väl genomförd.

Som föreläsare stod André Bengtsson, som berättade hur det är att leva med ADHD. Vad är fördelarna med att få diagnosen så tidigt som möjligt, och vilka konsekvenser kan det få om man inte upptäcker det i tidig ålder? Hur bör man agera om man misstänker att ens barn har ADHD, eller om man som vuxen misstänker att det kan vara ADHD? Detta är något som André Bengtsson själv upplevt och fått sona för under sina uppväxt.

Personligt och öppenhjärtligt berättade André Bengtsson om att ADHD kan identifieras genom att leta efter vissa karakteristiska typer av beteenden. De viktigaste typerna är: ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Vissa personer kan visa tecken på samtliga tre typer av beteende (kombinerad ADHD) medan andra kanske endast uppvisar en eller två typer av symtom.

Många människor tror att ADHD är resultatet av dålig uppfostran och dåligt föräldrabeteende (eller andra variabler i familjemiljön). Detta är inte fallet, och föräldrar skall inte klandras eller känna skuld om deras barn diagnostiserats med ADHD.

En intressant och givande kväll i folkbildningens anda med andra ord.

Vill du läs mer: Leva med ADHD  Doktorn

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.