Mattias Lundberg nomineras till stora psykologpriset 2013

07 MAJ 2013
Skrivet av :

MLbanner-topp1070Mattias Lundberg, född och uppväxt i Älvsbyn men sedan 15 år boende i Umeå, är en av totalt 25 nominerade till Stora Psykologpriset 2013. Av de 25 nominerade kommer tre finalister att tas fram och vinnaren presenteras i oktober.

Mattias Lundberg nomineras bland annat för att han ”under lång tid verkat aktivt för att popularisera den psykologiska vetenskapen och därmed göra den mer tillgänglig för allmänheten. Han är bland annat skapare av Psykologisk Salong, ett populärvetenskapligt arrangemang och har en återkommande podcast.”

Mattias Lundberg

Mattias Lundberg

Stora Psykologpriset delas ut årligen av Pearson Assessment i samarbete med Sveriges Psykologförbund. Priset syftar till att uppmärksamma psykologers insatser för att förbättra människors livskvalitet och bättre ta tillvara mänskliga resurser.

– Stora Psykologpriset har en viktig roll genom att lyfta fram de många och viktiga insatser som psykologer gör i det tysta och visa på bredden som finns inom yrket, säger Lars Ahlin, förbundsordförande för Sveriges Psykologförbund och ordförande i juryn för Stora Psykologpriset.

Till grund för allt psykologarbete ligger en gemensam bas; kunskap om människors beteenden, känslor, tankar och handlingar. Psykologer finns representerade inom många olika samhällssektorer och även om deras arbete kan ha olika karaktär är målet detsamma: att förbättra människors livskvalitet och bättre ta tillvara mänskliga resurser.

Priset ska uppmuntra psykologer att lyfta fram och synliggöra egnas och kollegors extraordinära insatser och därmed också bidra till att öka allmänhetens kunskap om psykologkåren.

Prissumman är 100 000 kronor.

Läs mer på hans hemsida: http://www.mattiaslundberg.se

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.