Inger vill erbjuda lärarna i Älvsbyn fortbildning

07 MAJ 2013
Skrivet av :

Inger Lundberg, fp Älvsbyliberalerna, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att lärarna i grund- och gymnasieskolan erbjuds en ämnesanknuten fortbildning.

Inger Lundberg

Inger Lundberg

Så här lyder motionen i sin helhet: 

Bakgrund:

Skolan är en kommunal angelägenhet. Älvsbyn vill vara en attraktiv kommun. En kommun med visioner är medveten om kompetensens betydelse för utveckling.

Lärare i allmänhet och i Älvsbyn är medvetna om behovet av relevant ämnesfortbildning. De längtar efter att fördjupa och bredda sin/a ämneskompetens/er. Kommunaliseringen har tyvärr lett till att ämnesfortbildning har eftersatts.

För närvarande är och än mer i framtiden kommer lärarbristen att vara ett problem. För att locka duktiga, behöriga lärare till kommunen, måste vi, enligt Folkpartiets åsikt, satsa på ämnesfortbildning. Vi är övertygade om att lärare gärna jobbar i en kommun som förstår och bejakar betydelsen av kompetens.

Folkpartiet Älvsbyliberalerna föreslår att:

* En inventering av lärares önskemål och behov av ämnesfortbildning genomförs.

* Inventeringen ska göras snarast.

* Skolchefen undersöker och föreslår nya former för fördelning av medel. Det mest kostnadseffektiva sättet är kanske inte att dela ut det per skolenhet utan per ämne.

* Ämnesfortbildningsanslaget ska ökas och öronmärkas.

 

Älvsbyn den 5 maj 2013

För Folkpartiet Älvsbyliberalerna

Inger Lundberg

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.