Fynd i sökandet efter Bodenkvinna

21 MAJ 2013
Skrivet av :

UPPDATERING: Under måndagskväll spärrades ett område av vid Gammelängs-/Mjösjöberget utanför Boden. Man har påträffat mänskliga delar av en kropp i det ödehus som finns vid Mjösjöberget. 

Frivilliga Älvsbybor har deltagit i sökandet efter den försvunna  20-åriga kvinnan i Boden under ett flertal skallgångskjedjor. Igår kväll gjorde organisationen Missing People ett fynd strax öster om Boden. Området vid Gammelängs/Mjösjöberget har inte tidigare varit avsökt på ett organiserat sätt. En byggnad har nu avspärrats för att polisens tekniker ska kunna undersöka platsen. Platsen är ca 5 km norr om det tidare väl genomsökta området vid Åberget/Sävast, men även här finns elljusspår och ett rik fridluftsliv.

Polisen är förtegen, men anhöriga har underrättats att vissa fynd gjorts på platsen.

Erik Kummu, länsvakthavande polisbefäl i Norrbotten, vill inte bekräfta att det är den försvunne 20-åriga kvinnan som frivilligorganisationen hittat.
– Jag säger inte mer än min kollega gjort tidigare. Man har gjort ett fynd och ett område är avspärrat. Teknikerna jobbar där under natten, säger Erik Kummu.

Personerna som deltog i sökadet när fyndet gjordes fick krishjälp i form av stöd redan under kvällen. Det avspärrade området kring byggnaden vid Gammelängsberget har rymt ett stort antal poliser, och har under natten även utökats.
– Man kommer med största säkerhet att hålla på där under tisdagen också. Mer kan jag inte säga på grund av förundersökningssekretessen, säger Erik Kummu.

Under dagen beräknas ytterligare information om fyndet offentliggöras, vid en presskonferens.

Tisdagens Presskonferans kl. 12.

Det var sex personer från Missing People gjorde ett fynd sent under måndagen vid en gammal försvarsfastighet längs vägen upp mot Mjösjöberget.

Polisen sände upp en patrull till platsen som spärrades av och personalen från Missing People fick krisstöd genom polisens försorg då de saknar egen krishantering.

Under natten har polisens tekniker jobbat på platsen och det avspärrade området har utökats. De delar av en kropp som hittats har nu sänts till SKL för snarast möjlig fastställande av identiteten.

I nuläget fortsätter den tekniska undersökningen i området, som spärrats av. Utredningen om den 20 åriga kvinnansförsvinnande fortsätter och det nya fyndet läggs upp som en brottsutredning. Det är för tidigt ännu att koppla ihop dessa två händelser med varann, men då ingen annan person anmälts försvunnen i Bodenområdet så kan ju ett samband finnas.

Polisen ville inte kommentera något om fynden härrör från ett styckmord. Kroppsdelarna är i skrivande stund inte identifierade, men de har redan skickats till rättsmedicinska i Linköping.

Nu inväntar man den obduktions som sker och fastställandet av identitet på den delar av en kropp som hittats. Några detaljer i övrigt går man ej ut med just nu.

Text: Frida Sandman och Sterling Nilsson

Foto i Boden och Luleå: Sterling Nilsson

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.