Debattcafé om våld och kränkningar

24 MAJ 2013
Skrivet av :

På torsdagskvällen genomfördes ett Debattcafé på ABF om ”Kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts inte för våld och kränkningar”. Där Kvinnojourerna i Norrbotten projekt Viva, Kvinnojouren ”Pärlan” och Äldre och handikapprådet i Älvsbyn bjöd in almänhet och föreningar till debatt. Vilket hörsammats av ett 10 tal Älvsbybor.

Under samtalsledaren Mildred Hedberg försorg så pressenterades först projektet Viva av Eva Engman. Därefter så visades tre filmer om olika former av våld som förekommer mot Kvinnor med funktionsnedsättningar. Efter varje film så genomfördes sedan en paneldebatt om det man sett.

Tre skrämmande korta filmer, som delvis kan beskriva det som sker i tysthet i hemmen, vid arbeten och under transporter. Visst är det så att mycket är svårt att komma åt, men finns bara viljan så kan man komma långt var en del av de frågor som debatterades.

I panelen satt satt, Eva Engman, Kvinnojourer i Norrbotten, Kommunalrådet i Älvsbyn Helena Öhlund, Inger Grankvist, vice ordf. i Arbete & omsorgsutskottet samt Anneli Olsson ordförande i DHR Älvsbyn, som representant från Äldre & Handikapprådet i Älvsbyn.

Denna kväll var det sista i projektet ”Viva”, som nu avslutas och kan sammanfattas som ett lyckat projekt, där det väkts många frågor att gå vidare med samt att ett väl fungerande nätverk har skapats i just frågorna kring kvinnor med funktionsnedsättningar och dess utatthet för våld och kränkningar avslutade Eva Engman, Kvinnojourer i Norrbotten kvällen.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.