Vill se Demenscentra på ny plats

29 APR 2013
Skrivet av :

Just nu så jobbar Centerpartiet i Älvsbyn med att färdigställa en Motion om Utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet som skall lämnas in till kommande Kommunfullmäktige den 6 maj.

Älvsbyns Kommun ska besluta om utbyggnad av fler särskilda boendeplatser. I Centerpartiet:s nya motion vill man förtydliga de redan inlämnade önskningar om en bra äldreomsorg inom Älvsbyn Kommun och sina tillägg-reservationer till den tidigare ”Äldreberedningen”

20130425_centern_014

Göran Lundström Centerpartiet i Älvsbyn jobbar hårt på en ny Motion till KF

Centerpartiet vill bygga ett nytt Demenscentra på helt ny plats, då de inte tycker att en ombyggnad av Nyberga är lämplig. Källbacken och Solbacken måste nyttjas för sitt ursprungliga syfte För att säkerställa att rehabilitering av hemmaboende sker på Källbacken och den viktiga avlastningen för anhörigvårdare sker på Solbacken.

20130425_centern_009

Källbacken och Solbacken måste nyttjas för sitt ursprungliga syfte, med sin närhet till Hälsocentralen (F.d. Vårdcentralen)

 

Då ska Källbacken och Solbacken enbart kunna användas för sitt ursprungssyfte och inte som idag som väntplats för särskilt boendeplatser.

Ej heller vill man att ett ytterligare utbyggnad sker vid Nyberga som kan inkräkta på den fina Lomtjärnsparken med tillhörande skog- och grönområden. Om behov finns (kö till Fluxen?) kan i samband med installationen av det nya Demenscentrat Nyberga D-hus byggas om till Trygghetsboende.

20130425_centern_004

Nyberga D-hus byggas om till Trygghetsboende

Det här är ett viktigt arbete som vi genomför nu och som vi hoppas skall tas som stöd för ett väl genomtänkt förslag inför kommande äldrevård inom Älvsby Kommun säger Göran Lundström Centerpartiet i Älvsbyn.

Den 6 maj lämnas den slutliga Motionen in till kommunfullmäktige.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.