Vad gör vi när ”Kalle” dricker/drogar?

28 APR 2013
Skrivet av :

Vid ett allmänt möte som Centerpartiet i Älvsbyn anordnade i Muskus Byagård under tisdagskvällen var detta den provocerande rubriken på en information som Kristina och Krister Wannestrand gav till ett 30-tal intresserade åhörare.

Centerns kretsordförande Greger Andersson hälsade alla välkomna till Muskus i det fina vårvädret. Speciellt välkomna var Kristina och Krister som sedan 8 år driver Renkronans behandlingshem i Vidsel.

Krister berättade lite om en svår start där inga banker vill ge lån till nödvändig reparation – ombyggnad innan Hilding Holmkvist själv ringd banken. Bland annat var man tvungen att ta bort öl-pumpar.

Efter att Kristina och Krister hade blivit nyktra alkoholister och arbetat i behandlingsverksamhet i olika former ville de ta ett ytterligare steg för att kunna hjälpa missbrukare. De ville öppna ett Behandlingshem, där verksamheten drivs med hjärtat och där de kunde minimera de fel som de själva upplevt som tidigare missbrukare och terapeuter.

De har under hela tiden från startbeslutet samarbetat med Vidselsborna och har inte mött annat än förståelse. Med 16 anställda, bilar som tankas och servas i Vidsel och alla inköp till matlagning som görs i byns ICA-affär är de ett bra tillskott till ”livet” i Vidsel. Däremot skulle en större uppskattning från den egna kommunen vara glädjande.

Under ett år passerar ca 100 personer deras omvårdnad, en omvårdnad som hela tiden utvecklas för att kunna hjälpa missbrukare till ett bättre liv. Växelvård är ett exempel på förbättringar, där avslutningen sker i steg för att stärka individen under den svåra återgången till ett liv utanför behandlingshemmet.

De använder 12-stegsmodellen där man måste inse att det ”går åt skogen” för att sedan ta emot och få hjälp. Med hjärta, omtanke, närhet och fasta regler blir 70-75 hjälpta till ett nyktert liv per år medan de övriga får en bättre livssituation, i varje fall under en tid.Alkoholen är idag socialt accepterad, men det är inte alla som känner till-ser att varje dag dör 20 – 25 personer i alkoholrelaterade sjukdomar. 10 % av befolkningen är missbrukare med 4-5 anhöriga som är medberoende.

Efter ett gott fika som Muskusborna anordnade fick vi en frågestund. Bland annat berördes den bollning av människor med dubbeldiagnos som sker mellan akutsjukvården, psyket och behandlingshemmen. Här har samhället en svart fläck som ingen riktigt vill ta i – betala, många skjuter bara ifrån sig. Eftersom dessa personer både missbrukar och behöver psykisk vård är de inte speciellt högljudda och ingen helhetsvård erbjudas idag.

Det kan gälla den 12-åring som ambulansen hämtar upp lika väl som den äldre missbrukaren. Centern har etablerat en kontakt med Krister för att se vad vårt parti kan göra.

Engagmanget var så stort från åhörarna och frågorna var så många att till slut var Kretsordförande tvungen att dra streck i debatten. Med mera klarhet, men även funderingar över hur man ska agera kring de personer i ens närhet som kan vara i farosonen, åkte vi tacksamma hem sedan vi tackat för det goda fikat.

Text och Foto: Göran Lundström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.