Nya Älgförvaltningen

15 APR 2013
Skrivet av :

På måndagskvällen bjöd Länsstyrelsen:s Älgförvaltnings Grupp 4 (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn) in till allmän information på Älvsby Folkhögskola, om Älgförvaltning och de nya reglerna som gäller från 1 januari 2012. Hur långt arbetet fortskridit, rätten till fäld älg, jaktider 2013 och älgmärkningsprojekt.

Ett drygt 30 tal åhörare hadde bänkat sig då repressentanter från Älgförvaltnings Grupp 4 gav en övergripand information om Älgförvaltning. Där en ökad samverkan står i fokus.

Syftet med den nya älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurser och som tar hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom rovdjursförekomst, trafiksäkerhet, jordbruk, skador på skog samt inverkan på den biologiska mångfalden.

Detta ska ske i samverkan mellan myndigheter, organisationer, markägare och jägare som tillsammans ska skapa en uthållig älgförvaltning.

De som ej kunde närvara under måndagen har möjlighet att få samma information på torsdag den 18 april Perbackagården i Boden kl. 1900.

Läs mer om Älgförvaltningen här! 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.