Kungörelse till kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun

29 APR 2013
Skrivet av :

kommunhuset vinter

Detaljplan för Altuna-Övrabyn, del av Älvsbyn 24:1, ett bildande av gymnasieförbund inom Fyrkanten och öppethållande av badhuset sommartid debatteras och beslutas på kommunfullmäktige. Innan behandling av årsredovisning har allmänheten möjlighet att ställa frågor. Årsredovisningen finns tillgänglig i kommunens växel/reception. Se hela ärendeförteckningen nedan.

Om du har svårt att läsa texten nedanför, ladda ner som PDF

cewc

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.