Kommunpersonal provkör Elbil

17 APR 2013
Skrivet av :

Närvaron av elbilar i Älvsbyn har väckt ett stort intresse hos politiker och tjänstemän för att lära sig mer om vilka tillämpningar som skulle passa för en elbil. Man har därför kontaktat H-O Enterprise AB för att under en månads period låta personal på kommunen provköra en dessa bilar, företaget har sagt OK till kommunens önskemål och under denna vecka är det IT-avdelningen som är provförare.

Syftet med ”elbilstestet“ är att hitta rätt applikationer för de elbilar som kommunen tänker anskaffa i framtiden. Men utöver detta så hoppas man även få fart på en dialog om hur man kan nyttja motorvärmaruttag för elbilar och om man behöver komplettera detta med någon form av snabbladdare. Kommunen har även lovat TSS att börja dra i frågan om en regional laddinfrastruktur för vintertestverksamheten. TSS planerar i sin tur att logga elbilens rörelse med hjälp av det koncept för GPS-loggning som man tagit fram i det så kallade bilrörelsedataprojektet.

För oss på Älvsbyns kommun är det viktigt att bekanta oss med ny teknik och dess möjligheter och utmaningar. Att vi gör det i ett nära samarbete med våra lokala företagare gör det extra spännande och intressant, menar kommunchefen Magnus Nordström. Biltestverksamheten är en viktig bransch för oss i Älvsbyn och kan vi hjälpa till att utveckla denna nisch av testverksamheten gör det extra stimulerande. Elbilar är ju inte så vanliga här uppe i norr och därför vill vi även låta vår personal bekanta sig med dessa framtidsbilar.

Under den månad som kommunen lånat en elbil kommer den att utgöra ett komplement till de poolbilar som finns och den kommer att cirkulera runt på de arbetsplatser som kan använda den av praktiska skäl.

Inom några år kan vi räkna med att eldrivna bilar är en vanlig företeelse på våra vägar. Vissa bilmodeller är redan idag, tack vare supermiljöbilspremien, ett konkurrenskraftigt alternativ till vanliga miljöbilar om man kör lite längre sträckor.

Test Site Sweden, TSS, har i ett projekt finansierat av Vinnova och Nordiska ministerrådet utvecklat en testmetod för att mäta elbilars räckvidd i nordiska kalla vinterförhållanden. Projektet är ett samarbete med aktörer i Norge och Finland och på Island. Det svenska uppdraget i projektet är att genomföra fältprov och till sin hjälp från vintertestregionen har TSS haft både Arctic Falls och Höghedens Biltest och Motorsport i Älvsbyn.

Fem olika bilar hat testats, varav tre lånats direkt från tillverkare/återförsäljare under en kortare period i januari. Men för att kunna bedriva själva utvecklingsarbetet av testmetodiken har tillgång till elfordon under en längre period varit ett krav. Och de som gjort detta möjligt är familjen Nilsson i Angesberg, Göteborgs, genom att hyra ut två av sina elbilar under deras lågsäsong. Familjen driver, via sitt företag H-O Enterprise AB, ett antal vindkraftanläggningar och säljer andelar i vindraftverken bland annat till elbilsägare som vill köra bilarna på vindkraft.

Läs mer här TSS  Höghedens Biltest och Motorsport  H-O Enterprise AB

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.