Koler kommer igen

01 APR 2013
Skrivet av :

Bara 42 km söderut från Älvsbyn längs järnvägen ligger byn Koler som nu rustar sig för den stora utbyggnaden av vindkraften i Markbyggden som snart har byggstart. En befolkningsöning med 500 % eller 150 personer väntas snart och i byn råder det framtidstro.

Historik
På 1940-talet hadde byn Koler 42 km syd om Älvsbyn längs stambanan sin storhetstid. Där fanns det lanthandel, Konsum, kortvaruaffär, rum för resande, två caféer, syateljé, bio, bilverkstad och danslokal. Järnvägsstationen sjöd av liv och var ett populärt lördagstillhåll med alla människor som kom och for. Huvudnäringen var skogsbruket med Ångsågen och byns skola hade ca 110 elever, men på 1960-talet påbörjades den stora utflyttningen som lett till att byn sedan dess förlorat sina invånare. I dag har byn som minskat till ca 50 invånare, affär, skola, pensionärshem, sköterskemottagning mm har för länge sedan upphört. De som jobbar pendlar ut till större delen och en fåtal personer har sysselsättning kvar i Koler.

Men det vänder nu
Men nu börjar det se ljust och hoppfullt ut för byn Koler igen, för redan under maj kommer den nya byggbommen att börja om allt går i lås. Intresseföreningen förhandlar om att hyra ut Vindens Hus till entreprenörerna i Markbyggdens vindkraftsprojekt samt att den ekonomiska föreningen Villa Västan och det danska företaget Camp Facilities bygger 80 modulhus på den gammla fotbollsplanen i Koler, ca 150 meter från Vindens hus. Avtalstiden för uthyrning och service rör sig om minst 10 år framåt. Annat som kommer att öka också är ju även den dagliga servicen som mat, post,nöjen och fritid som byns Intresseförenings krafter vill vidareutveckla. På sikt är detta en inflyttning till bygden, inte bara till Koler utan för
hela Markbygden.

Snyggar upp
Koler Intresseförening har beviljades 200 000 kr till byacentrumutveckling av Piteå kommunstyrelse. Pengarna ska användas för att tillsammans med ideellt arbete skapa ett attraktivt centrum vid Vindens Hus. Tillsammans har byns intressenter planerat att satsa på en utescen, grillkåta, timrad uteplats med bänkar, lekplats och blomlådor för att få en trivsam utemiljö omkring Vindens hus.

500 % fler i byn
Upp mot 150 personer till kommer att bo och verka i Koler inom en snar framtid, en befolkningsökning med 500% innebär kanske att snart kommer Koler att inta sitt gammla jag, som en blomstrande by längs stambanan.

Fakta om Koler

Avstånd

14 Km till Storsund
19 Km till Långträsk
37 Km till Lillpite
42 Km till Älvsbyn
60 Km till Piteå
82 Km till Arvidsjaur

Markbygden Vind AB vill bygga 1 101 vindkraftverk längs ett fem mil långt och en mil brett stråk väster om Piteå, i närheten av Långträsk och Koler.

Markbygden och dess höglänta delar har visat sig ha mycket bra vindförhållanden. Området är till huvuddelen glest befolkat och har förhållandevis liten grad av motstående intressen. Dessutom korsas området av tre stora kraftledningar.

Vindkraftsparken är kostnadsberäknad till upp emot 70 miljarder kronor. Fullt utbyggd förväntas den producera 12 TWh per år. Det motsvarar åtta procent av Sveriges i dag totala elproduktion.

Lyssna och läs mer 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.