Hemsjukvård i kommunal regi för den enskildes bästa

23 APR 2013
Skrivet av :

Från den 1 februari har kommunerna ansvar för hemsjukvården. Det ska ge en tryggare och säkrare sjukvård dygnet runt med större personlig närhet till de enskilda patienterna.
– Fördelen är att vi får en mer sammanhållen verksamhet, säger Hans Nyberg, socialchef.

 

Hans Nyberg, socialchef. FOTO: STERLING NILSSON

Hans Nyberg, socialchef. FOTO: STERLING NILSSON

Efter förändringen ansvarar alltså kommunerna för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det gäller alla personer som är 18 år och äldre, oavsett sjukdom/diagnos.
Hemsjukvården ska fungera under hela dygnet, årets alla dagar.
– Vi ska hjälpa och bidra med samma service till alla som beviljats hemsjukvård. Oavsett bostadsadress, betonar Nyberg.

Bild på Hans Nyberg från invigningen av äldreomsorgsveckan tidigare i vinter. FOTO: STERLING NILSSON

Bild på Hans Nyberg från invigningen av äldreomsorgsveckan tidigare i vinter. FOTO: STERLING NILSSON

Vägledande för arbetet är att bygga upp en trygg och säker vård dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskildes inflytande ökar. De ska kunna påverka och ha eget ansvar.
– Men precis som tidgare ansvarar landstinget för läkarinsatser och specialistfunktioner vid akut sjukdomsfall eller i andra situationer där inte hemsjukvården räcker till, förklarar Nyberg.
Ett hemsjukvårdsteam i varje kommun avgör vilka som är berättigade till hemsjukvård.
– Det känns mycket bra att gått i mål med den här processen som berör så många patienter och drygt ett hundratal anställda. De som arbetar nära patienten kommer att tillhöra samma organisation, vilket underlättar den viktiga överföringen av information runt den enskilde, säger Karl Petersen, ordförande i Kommunförbundet Norrbottens styrelse.
En åsikt som delas av socialchef Nyberg.
– Det är alltid bra att undvika parallella organisationer.
Landstingsrådet Kent Ögren ser också bara fördelar.
– I vår ambition att fokusera på patienternas behov har det varit naturligt att också titta på huvudmannaskap och organisation. När kommunerna nu tar över hemsjukvården får vi en mer logisk gränsdragning mellan vad som är landstingets ansvar och vad som är kommunernas. Jag är övertygad om att detta ska ge en effektivare organisation och vara till gagn för patienterna. Erfarenheterna från de län som genomfört förändringen är också goda, säger Ögren.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.