Hela kyrkan sjöng

28 APR 2013
Skrivet av :

Söndagskvällens ”Allsång i Kyrkan” blev verkligen en riktig sångfest där ALLA sjöng. Tre körer med över 60 sångare och ett 70 tal sjungande besökare, då lättade nästan taket på kyrkan. Kyrkokören, SPF kören och Nya Toner med musikalisk ledsagning av Anette Jernelöf, Ing-Mari Lindgren och Erik Lundström på Bas, bjöd på 17 sånger varav 7 psalmer.


Först ut var SPF kören under ledning av Kristina Nilsson med två sånger. Varav den andra ”Sång till Älvsbyn” som skrevs av läraren Wiktor Sjöstet i Vidsel 1939 till invigningen av ålderdomshemmet i Älvbyn i januari 1939, den blev mycket populär med sedan glömdes den bort och 1946 tonsattes texten av förre kantorn i Älvsbyn, Elof Wikström.

Kyrkokören fortsatte med ”entonig sång” och ”Bridge Over Troubled Water”. Tredje kören ut var Nya Toner som bjöd på två sånger varav de senare ”Streets of London” av Ralph Mc Tell hörde till kvällens mest bejublade nummer.

Avslutande sjöng alla körerna tillsammans ”Sommarkanon”, ”Bridge Over Troubled Water”,”Välsignelsen” och avslutade med ”Vi möts och vi skiljs men vi skiljs utan tårar” ur operetten Serenad.

Andakten hölls av Kyrkoherde Tomas Lång och handlade om sång.

Mellan körerna sjöngs följande psalmer:

755 Vem ska vi gå till, Herre
235 Som en härlig gudomskälla
262 O sällhet stor, som Herren ger
766 Att få vara försonad
231 Oändlig nåd mig Herren gav (Amazing Grace)
769 Gud, i dina händer
730 Må din väg gå dig till mötes

En kväll att komma ihåg med andra ord, sång ger glädje..

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.