Hästar åter i skogsskötseln

22 APR 2013
Skrivet av :

Hästen blir en allt vanligare kraft i dagens skogsbruk, det kan man se vid Kolkstrand ca 5 km norr om Älvsbyn längs Lv 374 där det just nu pågår en avverkning, med utkörning med griplastarvagn och ett trespann med hästar. Kusk och timmerman är Lars-Olov Lundgren från Blåsmark.

Fördelen med hästar är att man inte behöver bryta väg och inte förstöra markvegetation eller den uppväxande skogen. Även mycket svår terräng och branta sluttningar klaras av med häst där inte dagens skogsmaskiner ens klarar av uppdragen. Det sparar även pengar då maskintransporter är dyra och hästar klarar av att dra fram rätt stora lass även i obruten terräng.

Denna typ av verksamhet har börjat breda ut sig igen och bara i Piteåområdet finns det ett flertal entrepenörer som dagligen jobbar med skogsskötsel med häst. Ett av företagen tar ut 1000-tals kubik per år och han har fullt upp. Längre söderut i landet finns det områden där hästen helt återkommit i skogsbruket.

Källor:
Hästpoolen
Stall Lillberget

Läs även NK 2010 ”Avancerat men skonsamt med häst i skogen” 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.