Det ljusnar för mörk rondell

01 APR 2013
Skrivet av :

Trots den nya obelisken i rondellen på Norrabyn, har många olyckor inträffat. Från kommunens håll har man tröttnat på att det är så svårt för bilisterna att uppmärksamma korsningen.

För att öka trafiksäkerheten har nu Kommunstyrelsen, efter överläggande med Trafikverket, beslutat att bekosta utsmyckningen av den olycksdrabbade Norrabyrondellen. Den 26 mars kom parterna överens i frågan. Det blev då också klart att kommunen övertar skötseln av rondellen, både sommartid och vintertid. Snöröjning, ogräsrensning och gräsklippning i rondellen på Norrabyn står numera alltså på kommunens agenda.

För att uppmärksamma bilförarna att det kommer en korsning, ska en upphöjd lysande pärla med ett omfång på nära fyra meter (387 cm för att vara exakt) placeras ut innan årets semesterperioder drar igång.
– Jag är jätteglad att mitt förslag föll i god jord, menar Sara Bohlin, som stått för idén bakom skulpturen.

Rondellen vid norrabyn.

Den inlämnade skissen som visar hur rondellen på Norrabyn kommer att se ut när den blir säkrare för trafikanterna.

Förutom pärlan kommer extra belysning att placeras ut från en kilometers avstånd i alla riktningar, glest utplacerade, för att få minskande avstånd ju närmre rondellen man kommer.
– På det viset uppmärksammas rondellen på ett helt annat sätt, menar Sara Bohlin, och fortsätter;

Förslag om säsongsbetonad utsmyckning har också inkommit; under november-december kan pärlan byta skepnad till en jättelik julkula, till påsk kan den utsmyckas som ett färgglatt påskägg, och sommartid är badbollen en trevlig förebild för pärlan.

– Möjligheterna är många, det var en av tankarna bakom idén, berättar Sara och avslutar;
– Förutom de säsongsbetonade utsmyckningarna kan man också ha hälsningsfraser som ”God Jul”, ”Glad Påsk” eller ”april, april” …

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.