Byautveckling med framtidstro

Från vänster: Frida Sandman och Lena Hedman har tillsammans med Britt Hällerstrand (ej med på bild) gjort studiebesök på bland annat Servicepunkten i Harads.

Från vänster: Frida Sandman och Lena Hedman har tillsammans med Britt Hällerstrand (ej med på bild) gjort studiebesök på bland annat Servicepunkten i Harads.

Projektet Kreativa byar har pågått sedan början av mars månad. En modell för byautveckling som ökar inflyttningen till byarna i kommunen är målet.
– Nu inleds det verkliga arbetet, ikväll håller vi vårt första öppna möte, berättar Lena Hedman, projektkoordinator i Vidsel som är först ut.

Projektet Kreativa Byar drivs i Vistträsk och Vidsel, två orter som i likhet med många andra lider av bristande återväxt. Medelåldern höjs och servicen minskar i stadig takt. I Vidsel finns inte macken kvar, och i Vistträsk stängdes byabutiken för mindre än ett år sedan.

Nedläggningshot väckte engagemang

För att göra en lång historia kort, kom tankar om byautveckling i samband med nedläggningshotet för bland annat Vistträskskolan och Vidselskolan för två år sedan. En föräldragrupp bildades i Vistträsk, och Bill Nilsson som då var kommunalråd, bjöds in.
– Han har bidragit med mycket, han tog tankarna på allvar och hjälpte till att söka projektmedel för att kunna arbeta med det här, berättar Frida Sandman som är projektkoordinator i Vistträsk.

Pengarna till projektet kom; Länsstyrelsen bidrar, liksom Älvsbyns kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet är igång från och med första mars till och med sista september. Då ska en modell för byautveckling i Älvsbyns Kommun stå klar.

Alla tankar behövs

Tankar om framtiden för byarna håller på att samlas in, företagare i byarna har intervjuats och fler står på tur. Privatpersoner får enkäter att svara på, och målet är högt satt. Av drygt 700 personer i Vidsel och 350 personer i Vistträsk, ska 200 respektive 100 enkäter om prioriteringar samlas in, detta ska ske snabbt, redan innan maj månads slut hoppas man ha underlaget klart.

– Tiden är knapp, men hjälps alla åt att sprida informationen borde det gå snabbare, menar Frida Sandman och fortsätter;
– Jag och Lena har kontor i byarna, och man kan också ringa eller maila oss för att få mer information om vad man kan hjälpa till med.

Öppna möten

För att informera i byarna och snabbare få in bybornas tankar och idéer hålls öppna möten i byarna. Här är datum och tider för mötena;

Vidsel Kulturhuset 17 april kl 19.00

Vistträsk Bygdegården Mejeriet 29 april kl 19.00

Givande med studiebesök

Projektledaren Britt Hällerstrand är drivande och har tillsammans med koordinatorerna gjort studiebesök hos bland annat Råne Älvdals Ekonomiska förening (RÅEK) och Edeforsbygdens ekonomiska förening (EDEK) för att se hur de byarna arbetat.

– Det är tydligt att det är ett vinnande koncept att samarbeta byar emellan, säger Britt Hällerstrand och fortsätter;
– De här ekonomiska föreningarna har kommit långt under den tid de varit verksamma.

För den som vill veta mer om projektet och/eller svara på enkäten, kontaktas:

Lena Hedman, projektkoordinator Vidsel
076-776 89 00 eller via e-post: Lena.Hedman@alvsbyn.se

Frida Sandman, projektkoordinator Vistträsk
070-285 05 43 eller via e-post: Frida.Sandman@alvsbyn.se

FAKTA

Råne Älvdals ekonomiska förening (RÅEK) finns i Gunnarsbyn som samarbetar med Niemisel för byautveckling.

Edeforsbygdens ekonomiska förening (EDEK) omfattar hela Edeforsbygden, och har verksamhet främst i Harads och Svartlå.

Gemensamt för båda är att de har varsin servicepunkt och ett stort ideellt engagemang. Man driver föreningarna i vinstdrivande syfte, och vinsten återinvesteras i bolaget för att ytterligare kunna utveckla bygden.

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.