Bostadspolitik och kommunala framgångar

15 APR 2013
Skrivet av :

Under måndagen besökte Folkpartiets bostadspolitiske talesperson och vice ordförande i civilutskottet Nina Lundström Älvsbyn, där hon besökte Älvsbyhus, kommun ledning och näringslivsavdelning. Medverkade från Folkpartiet i Älvsbyn var Inger Lundberg och Jan Norberg åtföljd av Folkpartiets Jens Sundström oppositionsråd i landstinget, Tomas Olofsson och Jörgen Johansson.

Nina Lundström jobbar med samhällsplanering och bostäder i riksdagen, där det gäller att ta reda på allt och vända på alla stenar för att hitta nya lösningar.  Av just denna anledning tycker hon att det är värdefullt att kunna besöka alla de delar som utgör bostadsmarknaden. Det gäller inte minst då Älvsbyhus med sin marknad i hela Norden har goda kunskaper i de andra nordiska länderna bostadsmarknader.

Kent Johansson pressenterade företaget och beskrev sakligt de bitar som gör att det finns problem på den svenska bostadsmarknaden, där regelverken inom många myndigheter och  mråden har en mycket stor otydlighet och som gör att det skapas egna tolkningar inom varje kommun om sitt eget byggande av bostäder.

Nina Lundström tog till sig de fakta som pressenterades och tackade för ett väldigt trevligt besök på Älvsbyhus med trevlig företagspresentation och sakliga argument, innan hon hastade vidare till Älvsbyns Kommun där Kommunledning och Näringslivsavdelningen berättade om kommunens utvecklig med en förbättrad ekonomi och den framtid som en ev gruvetablering i Laver kan innebära.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.