Ambulansflygplan stationeras i Luleå

25 APR 2013
Skrivet av :

Från och med den 2 april 2013 finns ett ambulansflygplan stationerat i Luleå under dagtid.

– Det här förkortar insatstiden vid akuta insatser men effektiviserar också de planerade ambulanstransporterna, säger Bengt Jakobsson, länschef för akutsjukvården i Norrbottens läns landsting.

flyg och ambulans

Norrbottens läns landsting disponerar, tillsammans med de övriga tre landstingen i norra Sverige, två ambulansflygplan som båda varit stationerade i Umeå. Nu stationeras ett av planen i Luleå i stället, under en försökstid på två år. Flygoperatören Scandinavian AirAmbulance är samma bolag som driver ambulanshelikoptrarna i Gällivare, Lycksele och Östersund.

Ett plan i Luleå underlättar transportlogistiken vid både akuta och planerade transporter. Den viktigaste fördelen är att insatstiden från larm till ankomst förkortas. Planet ska kunna rycka ut dagtid alla dagar i veckan. Det ska vara bemannat med sjuksköterska. Om planet måste bemannas med läkare, används planet i Umeå som vanligt.

Med den här lösningen får vi en alternativ flygtransportmöjlighet och ökad tillgänglighet under veckans alla dagar i och med att regionen disponerar två plan dagtid även på helgen, vilket vi inte gjort tidigare, säger Bengt Jakobsson.

En patientgrupp som har ett ökat behov av transport med ambulansflygplan är hjärtpatienter som genomgår invasiva ingrepp på Sunderby sjukhus och ska transporteras till och från Malmfälten.

– Här krävs ambulansflygplan både före och efter ingreppet och då är det en fördel att planet inte behöver starta i Umeå, säger Bengt Jakobsson.

B 200 i luften 2

Fakta:

  • Flygplanen som Norrbottens läns landsting disponerar är av fabrikatet Beech 200 och kan ta två liggande och två sittande patienter. Besättningen är normalt två piloter och en sjuksköterska. Planet från Umeå kan vid behov bemannas med läkare.
  • Cirka 1000 norrbottningar transporteras varje år med ambulansflyg, till exempel intensivvårdspatienter, för tidigt födda barn eller nyopererade hjärtpatienter.
  • Ambulansflygplanen är del i ett transportsystem som i Norrbotten omfattas av 23 dygnsambulanser, sex dag-ambulanser och en ambulanshelikopter som är stationerad i Gällivare.
  • Invasiva medicinska undersökningar är sådana där man tränger in i kroppen med något instrument genom ett kroppshål eller genom ett kirurgiskt ingrepp.
  • Noninvasiva undersökningar görs genom att man inte tränger in i kroppen utan undersöker den utifrån. Detta kan ske genom att läkaren känner på kroppen, men även genom till exempel RöntgenundersökningEEG och EKG.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.