Åhörare tagna av stundens allvar

Ett samhälle oberoende av fossila
bränslen inom loppet av 17 år? Under den allmänna föreläsningen
inne på Forum i går eftermiddag fick sig åhörarna en rejäl
tankeställare.
Ett drygt fyrtiotal åhörare från hela
fyrkantens område, samlades i går eftermiddag för att lyssna till
författaren och bloggaren Lars Wilderäng och hans allmänbildande
föreläsning om slutet på oljesamhället.

Stora delar av föreläsningen handlade
om statistik, fakta och den frågeställning hur vi i Sverige ska
kunna göra oss helt oberoende av fossil olja innan år 2030? -Visst
kan vi det, menade Wilderäng och visade sedan lösningen: – Om vi
lyckas bygga 90 vindkraftsnurror per dag. Vidare presenterade han
ett annat tänkbart alternativ: – 2600 kärnkraftverk kan också
ersätta den olja vi förbrukar i världen Då måste vi bygga ett per
vecka för att hinna klart innan år 2030. – Om vi sedan vill räkna
med att göra oss helt oberoende av fossila bränslen, det vill säga
oberoende av både olja, kol och gas, då kan ni tredubbla siffrorna,
förklarade Wilderäng för den tysta och tillsynes nedstämda
publiken. – Den statistik och det faktum man ställs inför får en
att tänka till, menade en av åhörarna efteråt.

Däremot avslutade Wilderäng med att lysa in
en hel del framtidstro till fyrkantens befolkning. Det faktum att
vi bor i små kommuner, där medborgarantalet är relativt lågt och
den starka sociala kontakt vi har till varandra kommer att göra det
betydligt lättare för oss att anpassa samhället än vad det kommer
att vara för befolkningen i storstäderna. Dessutom passade han på
att upplysa om den närhet vi har till råvaror och energi, som också
det underlättar när vi ställs inför dessa stora utmaningar.

– Järnvägen kommer att vara er räddning. Där har ni nyckeln till
framtiden, avslutade Wilderäng.

FOTO: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.