Satsning på skogens värden

19 MAR 2013
Skrivet av :

Regeringen satsar på att utveckla skogens olika värden. Syftet är att stärka ett konkurrens­kraftigt och hållbart skogsbruk som bas för förädling och försörjning. I länet görs en unik kraftsamling för att ta fram en färdplan för Skogsriket Norrbotten.

Skogen har många värden och är inte bara en råvara för skogsindustrin.

Skogen har många värden och är inte bara en råvara för skogsindustrin.

En grupp bestående av ledande företrädare för turistnäringen, skogsbruket, träförädling och forskning i länet ska tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen, under 2013, gemensamt arbeta fram en färdplan för Skogsriket Norrbotten. Färdplanen ska visa på strategiska fokusområden och bygga på en bred regional förankring och samverkan med omvärlden.
Arbetet ska stärka utveckling inom områdena Förädling och innovation, Hållbart brukande, samt Upplevelser och rekreation – Skogsrikets fyra grenar. Ett centralt område blir att stärka dialog och samverkan kring olika mål- och markanvändningskonflikter.
Arbetet med Skogsriket Norrbotten är extra angeläget mot bakgrund av att den nedåtgående konjunkturen även slår mot skogssektorn.

I Hemmingsmark och Rosvik producerar företaget Energifrakt i Piteå AB närvärme. Här syns VD:n Per Westerlund i Hemmingsmarks panncentral.

I Hemmingsmark och Rosvik producerar företaget Energifrakt i Piteå AB närvärme. Här syns VD:n Per Westerlund i Hemmingsmarks panncentral. LRF i Älvsbyn har funderingar på liknande lösningar i byarna, exempelvis Korsträsk…

”Vi har sett nedläggning av sågverk, fallande virkespriser och en cirka 30-procent lägre arealanmäld avverkning i länet under sista kvartalet 2012 jämfört med motsvarande period rekordåret 2010” skriver länsstyrelsen i Norrbotten i ett pressmeddelande och fortsätter:
”Vi ser också stora utmaningar inom skogsbranschen bland annat gällande rekrytering av kvalificerad arbetskraft av både män och kvinnor, finansiering av innovation och utveckling samt ett stärkt miljöarbete.”
Potentialen för att åstadkomma ett lyft genom Skogsriket bedöms vara extra stor i Norrbotten. I länet finns tillgång på högkvalitativ råvara, framstående trä- och byggteknisk forskning och förädling samt ekoturism i vida skogslandskap med höga naturvärden för att bara nämna några möjligheter.
Den 12-13 november presenteras färdplanen vid en Skogsriketkonferens för Norrbotten. En konferens med möjligheter för alla de som vill påverka och bidra med idéer till Skogsriket Norrbotten – för innovation och för utveckling.
Sven-Erik Österberg, Länsstyrelsen Norrbottens län
Staffan Norin, Skogsstyrelsen
Annika Fredriksson, Swedish Lapland
Helena Johnsson, Lindbäcks Bygg samt Luleå Tekniska Universitet
Pär Lärkeryd, Norra Skogsägarna
Morgan Yngvesson, SCA

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.