Miljonsatsning på ungdomar

14 MAR 2013
Skrivet av :

Är du ung och har en bra projektidé? Då kan det finnas pengar att få. Norrbottens läns landsting har beslutat att avsätta två miljoner kronor till projekt som lägger fokus på ungas inflytande.


Landstinget, NLL, söker projekt som sätter fart på den regionala utvecklingen genom att öka ungas delaktighet.
NLL vill uppmuntra norrbottningarnas engagemang, vilket anses av avgörande betydelse för länets utveckling, särskilt när det gäller unga.

"Ungdomstinget" i Älvsbyn (där den här bilden är tagen) ger ungdomarna inflytande. Nu kan unga även söka pengar från landstinget.

”Ungdomstinget” i Älvsbyn (där den här bilden är tagen) ger ungdomarna inflytande. Nu kan unga även söka pengar från landstinget.

” Vi vill ge unga människor mer utrymme och större spelrum”, skriver Ida Karkiainen, strateg och projektledare på avdelningen för regional utveckling, i ett pressmeddelande.
Syftet med utlysningen är att få fler unga delaktiga där beslut fattas och att stärka ungas inflytande i den representativa demokratin, i familjen, i skolan, i arbetslivet, på fritiden samt i samhällsutvecklingen.
”Vi söker projekt ger en ökad sammanhållning i länet, stärker samarbetet mellan olika aktörer, minskar utanförskapet och som främjar demokratin och samhällsengagemanget. Vi är nyfikna på nya lösningar och kreativa uppslag” fortsätter Karkiainen.
Projekten som söks sdka genomsyras av öppenhet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, samhörighet och samarbete.
Ansökningstiden pågår mellan 2013-03-01 och 2013-05-17.
Läs mer genom att klicka här….

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.