Intressant årsmöte hos Centerkretsen i Älvsbyn

27 MAR 2013
Skrivet av :

Den 20 feb hade Centerpartiet i Älvsbyn sitt årsmöte. Vår kretsordförande Greger Andersson hälsade ett 20-tal personer välkomna och vände sig sedan speciellt till Randolf Eriksson och Christoffer Björkman från Näringslivsenhet på kommunen. Randolf informerade blygsamt om sin del i och hur viktigt det är med alla filminspelningar, hittills drygt 10 st, och Diggeloos årliga besök, hur fantastiskt älvsbybor ställer upp och vad mycket av sina tjänster många företagare får sälja till teamen. När det gäller Storforsen, vår turistmagnet, är det landets enda Naturreservat som en kommun sköter om på uppdrag. Christoffer informerade om den nya satsningen inom turistinformation som sker med elektronisk information. Till satsningen hör även ljustavlan som står vid infarterna vid Kanis och fler blir det. Under fikapausen fortsatte frågeställningarna från åhörarna med tillhörande diskussion.

-Vilken givande information och vad den engagerar våra medlemmar säger kretsordförande Greger som tillät att tiden för deras information överskred den satta tidsram.

Årsmötetsförhandlingarna inleddes med en parentation över medlem som avlidit under året.

Därefter lästes en dikt.

Kjell-Åke Larsson valdes att leda dagens förhandlingar.

Verksamhetsberättelsen som skickats ut till alla medlemmar i samband med kallelsen var fylligare i år och innehöll även bilder från årets höjdpunkter. När Greger gick igenom verksamhetsberättelsen visar den på en bred aktivitet med många olika kraftsamlingar. Den enskilt största händelsen var i juni när Anders W Jonsson (1:e vice partiordförande) besöket oss med allmänt möte i Storforsens kapell med efterföljande samkväm och 3 företagsbesök under nästkommande dag. Besöken gav Anders W Jonsson en bra insy i de förhållanden som råder i Älvsbyn och vi fick svar på våra frågeställningar. Även detta år var medlemsfesten under hösten mycket uppskattad och vi hade även äran av ett besök av Fd. Landshövdingen P-O Eriksson och att kunna dela ut ett pris till en ideell ledare, denna gången Börje Andersson. Det vardagliga politiska arbetet som sker i vår samspelta ”KF-grupp” är imponerande, med alla de många kvällsmötena över året som det innebär. Dessutom har vi ett stort arbete inom den politiska ledningen för Älvsby Församling. Detta år är det kyrkoval, så förberedelserna för det har redan påbörjats. Slutsatsen av verksamhetsberättelsen är att vi har många personer engagerade i olika verksamheter, vilket är bra, men vi måste få ännu fler att engagera sig.

Från den godkända verksamhetsplanen för 2013 kan särskilt nämnas att vi kommer att hålla 2 allmänna möte med intressanta föreläsare och göra några företagsbesök.

Greger Andersson blev omvald till kretsordförande. Som ordinarie ledamöter i styrelsen valdes Johan Johansson, Berit Hardselius och Göran Lundström. Dessutom kvarstår Matilda Wiklund, Christer Grahn och Ulf Östman. Berit är ny som ordinarie och är även vår gruppledare i KF under Matildas barnledighet.

Till ersättare i styrelsen valdes Eilert Isaksson, Magnus Sandin och dessutom kvarstår Agneta Nilsson.

Revisorer är Rolf Nilsson och Kjell-Åke Larsson och till den viktiga Valberedningen valdes Stefan Hardselius och Kjell-Åke Larsson.

Mötet godkände även den av valkommitten förslagna listan till valsedlar för höstens kyrkoval. Här sker en ”valsamverkan” med KD. Slutligen beslutade mötet om en inom medlemskåren öppen nomineringsprocess inför nästa års kommunalval på samma sätt som vid förra valet.

Mötet avslutades med ett stort tack för det goda arbetet som utförs för Centerpartiet.

 

TEXT och FOTO: Göran Lundström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.