”Gatorna blev livsfarliga myrstigar”

27 MAR 2013
Skrivet av :

Smalare gator har inte lett till säkrare trafikmiljö på Altuna och Västermalm. Tvärt om, anser många boende på området. Höga plogkarmar gör situationen än värre. Inte minst för barnen.

De smala gatorna ger knappt utrymme för möte mellan två personbilar...

De smala gatorna ger knappt utrymme för möte mellan två personbilar…

– Vägarna på Altuna är alldeles för smala, i alla fall nu när det är vinter.. det går ju knappt få möte! Fattar inte ens varför kommun la pengar på att smalna av vägarna när man nästan krockar i vissa kurvor om man inte håller av utav bara fan. Och för kvartersungarna är det ännu mer livsfarligt nu i korsningarna, skriver Stina Granström på sin Facebooksida.

...inte heller tycker boende på berörda områden att åtgärden lett till minskade farter.

…inte heller tycker boende på berörda områden att åtgärden lett till minskade farter.

Hon har fått medhåll av många. Och kritiken mot kommunen och kommunens bolag Älvsbyns Energi är hård.

– Deras tanke var väl att sakta ner trafiken, men då hade det väl varit billigare och säkrare med blomlådor eller betonggrisar som vi på kvarteret bett om i flera år, fortsätter Stina som tillsammans med sina grannar numera kallar gatorna på Altuna för myrstigar.

Förra sommaren fick kommunägda Älvsbyns Energi, som ansvarar för gatorna, uppdraget av politikerna att sänka driftskostnaderna men samtidigt höja trafiksäkerheten i flera villaområden. Smalare gator ansågs leda till att bilisterna håller lägre hastighet. Dessutom sparas pengar in på plogning eftersom hela vägbanan kan snöröjas på en gång, istället för som tidigare bara en sida åt gången.

I beslutet fanns dock en brasklapp där det utlovas att ytterligare åtgärder kan bli aktuella om inte avsmalningen av gatorna är tillräcklig för att dämpa farten.

Gatorna som tidigare var mellan 10 och 15 meter breda smalnades av till sex meter. Totalt försvann 20 000 kvadratmeter vägyta.

20130321_smal_005

Fakta Älvsbyns gator

 • Älvsbyns kommun har 64 km gator och vägar, 23 km gångvägar och 1 bro som underhålls året runt.
Numera gäller följande maxhastighet:

 • Vid skolor och förskolor: 30 km/h
 • Östermalmsleden och Nyvägen : 60 km/h
 • Västermalmsleden: 60 km/h.
 • Industriområdet och Gammelvägen: 40 km/h
 • Centrala Älvsbyn: 40 km/h
 • Västra och Östra Vidselsvägen : 40 km/h
 • Övriga delar av Vidsel: 30 km/h
 • Vistträsk: 30 km/h
 • Korsträsk: 30 km/h
 • På övre delen av Storgatan (från Mix-korsningen till korsningen Storgatan-Nygrensvägen) är det fordonstrafik förbjuden nattetid mellan klockan 23:00-07:00. Boende längs gatan och taxibilar är undantagna.
Källa: Älvsbyns Energi AB:s hemsida

FOTO: STERLING NILSSON

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.