Dick gav Café innehåll

06 MAR 2013
Skrivet av :

Vid ”Tisdagscafé med innehåll” på församlingsgården, hade Yvonne Nordqvist bjudit in Dick Öman att berätta lite om livet vid Piteälven och ett drygt femtiotal Älvsbybor kom för att lyssna.20130306_dick_004

20130306_dick_003

Dick Öman

Dick började med att berätta hur det såg ut vid istiden med inlandsisen, som i området kring Älvsbyn hade en tjocklek på ca 1600 meter. Efterhand som isen smälte ned bildades stora vattenflöden som transporterade enorma mängder sten-, grus- och sand sediment från högre belägna platser uppe i vår fjällkedja ned mot kusten.

Ett område kring Älvsbyn där man tydligt kan se denna typ av förflyttning av sediment och vattnets väg är kring Vistträsk, Flurheden och Lappurträsk. På senare år när man borrat för bergvärme har man tydligt kunnat se 45-50 meters djup på sedimentavsättningar innan man nått fast berg.

20130306_dick_006

Så här kanske det såg ut i Storforsen/Bredsel före flottningen

Från motsatta hållet sjönk vattnet undan och landet höjde sig snabbt vilket gjorde att den tidens folk vandrade upp från kusten.  Då Storforsens naturreservat inventerades fann man boplatser som vittnar om att folk bott i området kring den tid då isen försvann i området. En stenåldersboplats har även hittats i Storforsen i anslutning till den plats där dagens café i reservatet idag är.

Folkvandringar upp efter Piteälven har sedan fyllts på och många har kommit upp från Härjedalen och Västernorrland. Men även så sent som på 1800-talet erbjöds bättre ställda  borgare och bönder att ta området i besittning. Men först då man fann att skogen var värdefull och att flottningen av timmer påbörjades till kusten började det hända saker.

Storforsen och upp efter Piteälven är ett exempel på hur man försökte få större volymer skog ned till kusten genom flottningen. Storforsen var innan detta en ganska bred fors jämfört med dagens fåra.

Fakta:

Piteälven avvattnar idag ca 11 300 kvadratkilometer i sex kommuner.
Medelvattenföringen är 165 kubikmeter/sekund och vid max vårflod ligger den på ca 1040 kubikmeter/sekund.
Vid minsta vattenföring har den varit ner på ca 25 kubikmeter/sekund.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.