113 13 Nationellt informations nummer

07 MAR 2013
Skrivet av :

Ett nytt nationellt informationsnummer startar upp måndagen den 11 mars (113 13) och det är vid SOS alarm i Luleå som en av de tre svarscentralerna ska finnas för 113 13. Personalen har utbildats och kommunerna i landet har tagit fram information som snabbt ska finnas till hands vid olyckor och katastrofer som berör många människor.

SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljoner samtal på nödnumret 112. Samtalen gäller ofta akuta händelser där snabb hjälp kan ha livsavgörande betydelse. Men allt fler ringer också 112 för att få och ge information.

SOS Alarm fick 2011 av regeringen i uppdrag att ta fram ett nytt nationellt informationsnummer. Tanken med det nya numret är att  man ska kunna ringa det när det sker större olyckor och andra allvarliga händelser i samhället. Då kan du få information om det inträffade. Du kan också lämna information om större händelser.

20130307_11313_01

Läs mer här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5465506

Fakta:
112 Nödnummer. Används vid akuta hot mot liv och egendom.
11313 Nationellt informationsnummer vid olyckor och kriser.
11414 Nummer till polisen vid icke akuta händelser.
1177 Sjukvårdsupplysning får rådgivning.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.