Uppstart framflyttad för Norrtåg

07 FEB 2013
Skrivet av :

Norrtåg kommer inte att få igång sin trafik mellan Luleå-Umeå. Efter flera tidigare utlovade försök att starta upp både 31/1 och 10/2 så flyttar man nu fram starten än en gång till den 10/3.

Följande information ges idag för sträckan Umeå – Luleå fram till 10/3:
Mot bakgrund av senaste tidens trafikproblem kommer samtliga tåg på sträckan Umeå – Luleå att ställas in och ersättas med buss från 7:e januari och fram till 10:e mars. Under denna period kommer de funktions- och väderleksrelaterade fel som idag finns på flera fordon att åtgärdas. Syftet med åtgärden är främst att omdisponera resurserna så att det skapas
en mer robust, och för resenärerna en mer pålitlig trafik på de övriga sträckor vi bedriver trafik.

OBS ! Läs även Aktuell trafikinformation från Norrtåg här: http://www.norrtag.se/aktuell-trafikinfo.html

Tidigare artikel https://alvsbynews.se/norrtag-kraftsamlar-under-veckan/

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.