Säkerheten i hemmet

12 FEB 2013
Skrivet av :

Roger Bohman från Räddningstjänsten gladdes av att få medverka vid fortsättningen av äldre & anhörigveckan på tisdagen. Inför ett tretiotal äldre berättade han om risker i hemmen, hur man minskar detta och en hel del enkla men viktiga saker att tänka på.
För det finns många enskilda saker som inte är farliga i sig själv i hemmen, men i kombinationer med annat kan det bli mycket stora faror. Ta exempelvis tändstickor och barn var för sig är de ju ingen större risk, men tändstickor i barns händer det är en mycket hög risk. Sängrökning är en av de största dödorsakerna vid brand ännu, även om antalet bräder minskat något
så är dödstalen höga.
20130212_sakerhet_008

En av de farligate sakerna i hemmet är faktiskt spisen, inte i sig själv utan det man har på den. Därför är det viktigt att aldrig lämna den då man har den igång. Övervakaning av den då den är på och inte lämna den utan tillsyn även en kort frånvaro kan innebära väldigt hastiga brandförlopp och stora skador som följd.
Annat som också är risker är levande ljus, rökning, läslampor som faller i sängar m.m. Man måste lära sig att ta bort dessa risker i hemmet, även anpassat till sig själv och boendemiljön. Men tyvärr är det så att det inte finns några krav då man bor själv som i villa, men däremot om man bor i hyresfastigheter eller gemensamma boenden finns det många regler och krav.
20130212_sakerhet_013

Under informationen kunde man hör att kunskaper finns bland de äldre och att många saker som är bra redan finns hos många. Men ta exempelvis brandvarnare som alla pratar om räddar liv, dessa finns i 91% av hemmen men mindre än 75% fungerar som de ska då det saknas batteri eller att de är gammla och bör bytas ut.
I Sverige kom 2004 en ny lag som om skydd mot olyckor, som sa att ”Färre skall dö, färre skadas och mindre skall förstöras, antalet olyckor skall minimeras”. Lagen har dock inte lyckats att minska antalet döda, men något mindre bränder. Tyvärr är även antalet äldre som drabbas mycket högt ännu och det beror på att allt fler äldre bor hemma på ålderns höst.

På onsdagen kommer det att visas en del hjälpmedel för att minska antalet tillbud och olyckor i hemmet i den nya visningslokalen som då invigs.

Peppar_peppar_460

Den 1 oktober kommer Peppar,Peppar en dag för seniorers säkerhet 2013 att anordnas igen. En dag där man till och med handgripligt får lära sig säkerhet. Denna dag är FN:s internationella äldredag och Peppar Peppar arrangeras för tredje året över hela landet.

Läs mer https://www.msb.se/sv/forebyggande/sakerhet-hem–fritid/aldres-sakerhet/kampanjdag-for-aldres-sakerhet/

Se mer om äldres säkerhet på Din Säkerhet http://www.dinsakerhet.se/Aldres-sakerhet/

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.