Nytt älgmärknings-projekt i Norrbotten

22 FEB 2013
Skrivet av :

Under februari och mars kommer totalt 90 älgar i länet att märkas med GPS-sändare. Närmast i grannkommunen Arvidsjaur.

Syftet med älgmärkningsprojektet är att kartlägga vandringsmönstret. Varje vinter förflyttar sig älgar över stora områden, ofta är det inlandsälgar som drar sig ner mot kusten. I samband med dessa vandringar ställer de till problem i form av betesskador och ökade risker i trafiken. Det är dessa vandringsälgar som kommer att märkas.
– Det är olika från år till år hur vandringarna ser ut, det kan bero på exempelvis snödjup och annat. Vissa år vandrar älgarna jättelångt, berättar Victoria Kärrman, vice ordförande för Jägarnas Riksförbund i Norrbotten.

Märkningen kommer att ske på tre platser i länet:

  • Arvidsjaur vid Malmesjaur
  • Överkalix efter Ängesån
  • Råneå vid Norriån

På vardera plats kommer 30 älgar att märkas, varav 20 kor och 10 tjurar. Dessa sammanlagt 90 älgar kommer att ha sina halsband i tre år, därefter tas halsbanden av och nya älgar på tre andra områden märks. Förr användes också halsband, men för att pejla älgarna var man tvungen att åka ut med helikopter för att få koordinaterna. Med dagens nya teknik sänds informationen via satellitdirekt till projektledarna.
– Det underlättar ju väldigt mycket – och blir mindre kostsamt för de som håller i projektet, menar Victoria Kärrman.

I Norrbotten finns idag en väldigt gott om älgar, allra tätast är älgstammen i Tornedalen. Det är korna och åldern på de fällda djuren som styr älgstammens storlek, och generellt sett finns för få tjurar jämfört med antalet kor.

För att få en bättre nivå på stammen, sett till betesskador och trafikolyckor, är det viktigt med en korrekt avskjutning. Med den nya informationen kan man se vilka älgar som ställer till mest skada och öka avskjutningen på älgar i deras hemområden.

Projektet kommer att pågå i minst sex år och finansieras av LST via älgvårdsfonden, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna, Allmänningarna i Norrbotten, Statens fastighetsverk och stiftet.
– Allmänheten kommer att kunna följa detta när märkningen är klar och hemsidan riggad, vi räknar med att det dröjer en dryg månad, avslutar Victoria Kärrman.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.