Flyktingbarn får nytt boende

15 FEB 2013
Skrivet av :

Nu pågår ett samråd om detaljplan för Älvsbyn 25:10, Stryckheden (Lingonstigen), som förhoppningsvis blir boende för ett femtontal ensamkommande flyktingbarn, tidigare har området använts för förskoleverksamhet. Nuvarande boende för de ensamkommande flyktingbarn på Brostigens översta vånning har idag endast ett tillfälligt bygglov då det inte är handikappanpassat vilket en flytt till Lingonstigen blir. Innan sommaren bör det nya boendet vara inflyttningsklart om detaljplan vinner laga kraft.

20130215_lingonst_karta

Enligt ett kommunstyrelse 2012-05-28 skall en ny detaljplan utarbetas för Stryckheden Älvsbyn 25:10, varför det mellan 2013-02-06 och 2013-02-28 ställs ut i Älvsbyns kommunhus.
Det aktuella planområdet omfattar ett före detta flerbostadshus vid Lingonstigen, strax norr om Älvsbyns centrum. Området är betecknat som kontor och skola (vuxenutbildning) i gällande detaljplan från 2002-02-20.

20130215_lingonst_004

Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till bostäder för att återigen möjliggöra boende i flerbostadshuset.  Det boende som avses är tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn. Eventuellt kan byggnaden komma att användas för äldreboende i framtiden.

Ett samrådsmöte äger rum den 18:e februari, kl 19.00, konferensrum Bäcken, Älvsbyns kommunhus.
Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen senast den 28 februari 2013 till Älvsbyns kommun, Miljö- och byggkontoret, 942 85 Älvsbyn.

Vill du läsa mer:

http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Planbeskr_alvsbyn25.10.pdf/$file/Planbeskr_alvsbyn25.10.pdf

http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/DP_Abyn_25.10_Stryckh.pdf/$file/DP_Abyn_25.10_Stryckh.pdf

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.