Biskop besökte Älvsby Kyrka

03 FEB 2013
Skrivet av :

Biskop Thomas har rest hela vägen från koptiska kyrkan i Egypten, igår besökte han Älvsbyn för att predika och berätta om den kristna minoritetens situation i landet.

Biskop Thomas besöker Norrbotten och Älvsbyn för att föra en dialog med sina kontakter här, samtidigt som han också berättar om de kristnas situation i Egypten. Sedan många år tillbaka har Biskop Thomas besökt Luleå stift, som ligger honom varmt om hjärtat. Då Älvsbyn är känt i stiften för sitt sätt att ta hand om asylsökande var det ett självklart val för en man som förkunnar kärlekens budskap.

– I Älvsby församling är det viktigt att utveckla eukemeniken; att mötas, samtala, och lära känna varandra, berättar Älvsbyns diakoniassistent Mikael Ågren och fortsätter;
– Det är viktigt att det blir ömsesidigt; när traditioner utbyts skapas en förståelse för varandra.

Biskop Thomas budskap är att kärleken är starkare än allt. Våga tro det!

Biskop Thomas budskap är att kärleken är starkare än allt. Våga tro det!

För de kristna asylsökande är det viktigaste att få fira gudstjänst, och därför besöker man Svenska kyrkans gudstjänster, likväl som EFS och Korskyrkans gudstjänster. Det är oerhört värdefullt att få möta sin egen tradition även här i Sverige, att kunna få uttrycka sina känslor och tankar på sitt eget språk.

Församlingen har en tradition att bjuda upp präster och diakoner för att kunna erbjuda möjligheten att fira med andra kyrkotraditioner, med ursprung i de asylsökandes hemländer. Bland annat har Syrisk-ortodoxa kyrkan och Eritreanska ortodoxa kyrkan (en systerkyrka till den koptiska) representerats i Älvsbyn. En serbisk präst och en rumänsk ortodox präst har också varit på besök.

– De asylsökande lever i en orostid medan de väntar på besked om de får stanna i Sverige eller om de måste återvända till ett land med krig och våldsamheter, berättar Mikael Ågren och fortsätter;
– Då är det viktigt att få möta den kyrka man satt sitt hopp till i hemlandet, där man funnit tröst och ro.

Biskop Thomas gudstjänst i Älvsbyn har utformats gemensamt med Älvsby församling, så att den skulle passa gudstjänstdeltagarna som kom från olika länder. De två utvalda bibeltexterna lästes på olika språk (arabiska, svenska och engelska), och biskop Thomas förkunnade kring dessa. Under gudstjänsten fanns möjligheten att tända vaxljus inför församlingens ikon. Man fick även be om förbön. Senare under dagen höll Biskop Thomas ett intressant föredrag om hur Nilen format människors identitet. Dit kom många konfirmander och lyssnade.

”I det lilla kan vi göra så mycket, i det lilla kan något stort ske.”

Biskop Thomas budskap är att kärleken är starkare än allt. Våga tro det!

Den koptiska kyrkan

Den koptiska kyrkan grundades under det första århundradet efter Jesu födelse, och idag – 2000 år senare – ser den likadan ut. Den första biskopen i den koptiska kyrkan var Markus, Jesu lärjunge. Han kom till Alexandria i Egypten, där han grundade världens första teologiska institut.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.