Älvsbyn hör till länets bättre hälft

01 FEB 2013
Skrivet av :

Allt enligt Svenskt Näringslivs enkät till företagarna om hur företagsklimatet är i den kommun de bor.

Svenskt Näringsliv ställer varje höst, via enkäter, frågor till Sveriges företagare om företagsklimatet i kommunen.I enkäten har 31.000
företagare i Sverige fått sätta betyg på hemkommunens företagsklimat. Totalt bedömer Svenskt Näringsliv att bilden är dyster. Tidigare nedgång i betygen fortsätter, och bara 21 av landets kommuner nådde upp till snittbetyget ”Bra”.

– I de kommuner där politikerna har förståelse för företagens villkor och uthålligt arbetar för att bli bättre, är företagarna betydligt mer positiva, säger Carolina Brånby.

– I de kommuner där politikerna har förståelse för företagens villkor och uthålligt arbetar för att bli bättre, är företagarna betydligt mer positiva, säger Carolina Brånby.

– Mitt råd till andra kommuner är att låta sig inspireras av de duktigaste, säger Carolina Brånby, ansvarig för lokalt företagsklimat.

Glädjande för Älvsbyn

Älvsbyn kan trots allt glädja sig åt att tillhöra Norrbottens bättre hälft. Med bara 0,05 poängskillnad hamnade de på en andra placering näst efter Luleå som låg i topp över Norrbottens kommuner. De båda kommunresultaten landade på betyget ”godtagbart”. Enkätfrågorna gäller bland annat attityder till företagande, vilken service man får från kommunen, om man har en bra dialog med kommunledningen och hur kommunens upphandlingar fungerar. Företagarna får göra sin bedömning av företagsklimatet på en sexgradig skala:

Dåligt = 1 poäng
Inte helt godtagbart = 2 poäng
Godtagbart = 3 poäng
Bra = 4 poäng
Mycket bra = 5 poäng
Utmärkt = 6 poäng

Bra relationer gynnar företagsklimatet

På Svenskt Näringsliv ser man att det finns ett starkt samband mellan politikernas attityder till företagande och företagens uppfattning om företagsklimatet.
– I de kommuner där politikerna har förståelse för företagens villkor och uthålligt arbetar för att bli bättre är företagarna betydligt mer positiva, konstaterar Carolina Brånby.

Älvsbyns näringslivschef Pär Jonsson håller med.
– Vi har en bra relation på många plan. Tjänstemän och politiker försöker tänka i samma riktning och det skapar förutsättningar för ett bra näringslivsklimat, säger Pär, men han är också mycket noga med att lyfta fram vikten av Älvsbyns varumärkesstrategi där ”Tillsammanstänket” har en stor betydelse.

- I Älvsbyn har vi en bra relation på många plan. Tjänstemän och politiker försöker tänka i samma riktning och det skapar förutsättningar för ett bra näringslivsklimat, säger näringslivschef Pär Jonsson.

– I Älvsbyn har vi en bra relation på många plan. Tjänstemän och politiker
försöker tänka i samma riktning och det skapar förutsättningar för ett
bra näringslivsklimat, säger näringslivschef Pär Jonsson.

Vart tredje år, (nu senast 2012) arbetar man fram ett näringslivsprogram, där förtroendevalda från Kommunstyrelsen, Köpmannaföreningen, LRF och Företagarna gemensamt tar fram riktlinjerna, vilket ger en bra balans.
– Att vi gör det här tillsammans är viktigt – det i sig skapar förutsättningar för Älvsbyn, menar Pär Jonsson.

En som också blev glad över de positiva siffrorna är Elisabeth  Nordström, ordförande för Företagarna i Älvsbyn.
– Till min glädje visar rapporten att företagare och politiker i Älvsbyn har samma omdöme. Det är tydligt att vi har en bra kommunikatiom. Det sprider en positiv signal som jag tror påverkar utåt, säger Elisabeth i en telefonintervju med Älvsbyn just nus reporter.

 

Positiva trender

Näringslivsklimatet speglar också vissa delar av Älvsbyns befolkningsstatistik – positiva trender verkar bromsa den tidigare sjunkande befolkningskurvan.Prognosen som lades fram 1 november 2012 visade en positiv kurva. Älvsbyn gick då från ihärdigt sjunkande siffror på – 70 personer till + 2 personer.- Det är första gången på tio år som befolkningen ökar, säger Peter Lundberg, kommuninformatör och förtydligar att det är flera faktorer som samspelar när det gäller de positiva trenderna.

Peter Lundberg, kommuninformatör tror att det är många faktorer som samspelar till den positiva trenden i Älvsbyn.

Peter Lundberg, kommuninformatör tror att det är många faktorer som samspelar till den positiva trenden i Älvsbyn.

Älvsbyn har haft en generationsväxling av både företagare och tjänstemän vilket skapat nya förutsättningar. Politiker har jobbar hårt med att få en stabil ekonomi, vilket skapat förutsättningar för investeringar som gynnar företagsklimatet. Även de företagarfrukostar som före detta kommunalrådet Bill Nilsson införde under sin mandatperiod tros ha haft betydelse.
– Det har gett ökad nätverkan företagen sinsemellan och relationen mellan företagare och tjänstemännen har blivit bättre, säger Peter.

Ljus framtidsutsikt
Med tanke på den kommande provbrytningen uppe i Laver verkar trenden för kommande år lovande för Älvsbyn. I dagsläget ser man ingen minskad efterfrågan på koppar och trots viss ekonomisk oro spår prognoserna att Kina även fortsättningsvis kommer att konsumera betydande mängder koppar. (Källa Affärsvärlden)
– Vi håller koll på Boliden som i dagsläget ser mycket stabilt ut, säger Pär Jonsson och menar på att den produkt man ämnar provbryta uppe i Laver har en positiv framtidsutveckling.

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.