Älvsbyrektor Tv-Kändis

05 FEB 2013
Skrivet av :

Med start imorgon onsdag i Tv 2 kl 2000 i UR:s nya serie Rektorerna i åtta delar. kommer Älvåkraskolans rektor Helena Hansson att bli en av två rektorer som skall visa hur man skall vända sina nya skolors nedåtgående spiraler.

20130105_rektor_helena_02

Rektor Helena Hansson på Älvåkraskolan

Rektorerna Lina Axelsson och Helena Hansson ska vända sina nya skolors nedåtgående spiraler. Niorna i Ronnaskolan i Södertälje visar stadigt sjunkande resultat och i Älvåkraskolan i Älvsbyn vill pojkarna inte plugga.  Nu krävs det nya arbetssätt – och en personal som vill anamma dem.

Två hårt kritiserade skolor. Två på ytan helt olika världar, men med likartade problem. Och så två nyrekryterade rektorer. Helena i Älvsbyn brottas med en stark antipluggkultur bland pojkarna – och flickor som stressar sönder sig. 
Lina i Ronna måste snabbt vända en negativ trend i ett område som associeras med kriminalitet och social utslagning. I UR:s nya dokumentärserie Rektorerna får tittarna följa Helena och Lina under brinnande konflikter, svåra elevärenden och skeptiska skolinspektioner. Ska de klara sina uppdrag – att göra två problemskolor till framgångsskolor där alla
elever går ut med minst godkänt? Rektorerna har premiär 6 februari i SVT2.

Idag är 1,4 miljoner barn och ungdomar helt beroende av att deras rektorer sköter sina jobb. Rektorn har det juridiska och pedagogiska ansvaret för att eleverna får den undervisning de har rätt till – och går ut med de betyg som de har kapacitet till. Det ställer stora krav på rektorerna. I UR:s serie Rektorerna får tittarna under åtta veckor följa två rektorers kamp att få sina kritiserade skolor på rätt köl.

20130205_rektor_lina_01

Lina Axelsson Kihlblom

Lina Axelsson Kihlblom är ny rektor på Ronnaskolan i Södertälje. Resultaten för Ronnaskolans 800 elever har stadigt försämrats under tio års tid. Och när meritvärdena efter hennes första termin på skolan sammanställs visar det sig att bara 42 procent av eleverna i nian uppnår målen i kärnämnena. Det är inte bara låga resultat, de är ännu sämre än tidigare. Nu är det Linas jobb att vända utvecklingen. Lina menar att vuxenvärlden har förlorat tilltron till Ronna-eleverna och att många av eleverna förlorat hoppet om sig själva. Men Lina tror stenhårt på alla elevers förmåga. Hennes dröm är att föräldrar från Östermalm ska ringa till Ronnaskolan för att skriva in sina barn – och att hon ska kunna
säga: – Tyvärr, det är fullt.

20130205_rektor_helena_01

Helena Hansson

Helena Hansson är ny rektor på Älvåkraskolan i Älvsbyn, en skola med 320 elever. Bland framförallt pojkarna finns en stark antipluggkultur och skillnaderna är stora mellan pojkarnas och flickornas betyg. Flickorna pluggar hårt för att ta sig vidare till studier utanför Älvsbyn. Pojkarna saknar förebilder som avviker från deras egen norm och många saknar dessutom
tro på sig själva. Helenas uppdrag är att se till att alla elever går ut med minst godkänt. Outtalat finns också förväntningar på att hon ska ändra hela synen på vad pojkar och flickor kan göra – och utmana eleverna att bryta de traditionella könsrollerna. Ett av Helenas verktyg är att införa ett genusperspektiv i skolan, men det bemöts med skepsis av delar av lärarkåren.

20130205_rektor_helena_03

Helena Hansson

Varje avsnitt av dokumentärserien Rektorerna följs av ett direktsänt studioprogram för och om rektorer i Kunskapskanalen; Rektorerna direkt. Här bjuds det in till diskussion och analys av teman från dokumentärserien och opinionsundersökningar kring hur rektorer tycker, tänker och mår.  Hur ser förutsättningarna ut för att de ska klara sitt uppdrag? Forskare,
rektorer och debattörer dyker upp som gäster i programmet. Fokus är ledarskap för Sveriges mest betydelsefulla ledare: rektorerna. Programledare är journalisten Isabella Grybe.

UR:s Rektorerna visas i SVT2 med start 6 februari kl. 20. Rektorerna direkt sänds i Kunskapskanalen med start samma dag kl. 20.30. Båda programmen finns på ur.se.

Här hittar ni mer:
http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna/Mot-Helena-Hansson

http://www.ur.se/Produkter/174229-Rektorerna?q=rektorerna

Text: UR Pressmeddelande
Foto: Johan Bergmark/UR

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.