Äldre & Anhörigveckan invigd

11 FEB 2013
Skrivet av :
20130211_aldreveca_006

Hans Nyberg

På måndagen invigdes årets och den fjärde Äldre & Anhörigveckan på raken i Älvsbyn av Socialchefen Hans Nyberg. Med ett gedigert program försöker man söka upp det som kan tilltala de äldre, som brukare eller anhöriga inom äldrevård och socialtjänst i Älvsbyn.

20130211_aldreveca_029

Inger Lundberg njuter av uppstarten av äldre & anhörigveckan

Årets äldre & anhörigveckan innehåller en del udda men intressanta infallsvinklar eller vad sägs om mannkänguppvisning,  information om säkerhet i hemmet, hur man tar ansvar för sin egen hälsa m.m.

20130211_aldreveca_016

Annelee Mickelsson, anhörigkonsulent

All denna samverkan och ärlighet skall även i år bli en väl avvägd blandning, som på ett ödmjukt sätt berikar alla våra äldre och anhöriga i vår kommun och Hans Nyberg lovordar samtidigt den arbetsinsats som Annelee Mickelsson, anhörigkonsulent inom kommunen som står för i all planering av veckan.

20130211_aldreveca_027

Sven Olow stöttar upp Gubbröran

Hans Nyberg tog även chansen att göra som Helena Öhlund normalt gör vid invigningar att läsa en dikt, denna gång ”Till eftertanke” av Søren Kirkegaard, som du kan se citerad nedan, innan han lämnade över till ”Gubbröran” från Boden med sin musik.

20130211_aldreveca_021

Guppröran från Boden

./.
Till eftertanke av Søren Kirkegaard
 
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår.

Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna.

Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.

./.

Programet för hela Äldre & Anhörigveckan se här:
http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyFilArkiv/Program2013.pdf/$file/Program2013.pdf

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.