Gruva, camping, centrumnära bad och utvecklingen av Kanis på agendan

25 JAN 2013
Skrivet av :

Gruvetableringen i Laver, camping, ett centrumnära bad och Kanisområdets utveckling är några av de prioriterade aktiviteterna i Älvsbyns näringslivsprogram. Under fredagens företagarfrukost på Fluxen presenterade Pär Jonsson, näringslivschef, en uppföljning av arbetet.

– Vårt näringslivsprogram är ett verktyg för att konkretisera våra aktiviteter och se till att vi jobbar med rätt saker, förklarar Jonsson.

Programmet har utarbetats av näringslivskontoret tillsammans med förtroendevalda inom Företagarna, Köpmannaföreningen, LRF samt kommunstyrelsen och sträcker sig fram till 2015.

– Under två dagar i maj 2012 var vi 25 personer som tog fram ett förslag som senare under hösten beslutades politiskt. Med översiktsplanen och den strategiska planen som stöd enades vi om våra fokusområden i kommunens utvecklingsarbete, berättar Jonsson.

Hans blogg hittar du i spalten till vänster på startsidan men du kan också surfa dit genom att klicka här…

De viktigaste punkterna i på agendan vad beträffar aktiviter är:

  • En etableringsplan för Laver för att stå beredda om gruvbrytningen kommer igång. Det innebär ett helhetsgrepp kring behoven av industrifastigheter, infrastruktur, företag, handel samt information till befolkningen, kontakter med Länsstyrelsen och relationsskapande aktiviteter med gruvbolaget Boliden.
  • Skapa förutsättningar för en centrumnära camping och badplats i Älvsbyn, gångvägar vid vatten och hängbro på Hundberget.
  • En utveckling av Kanisområdet.
  •  Styra om infarten för personbilstrafik till centrum via Östermalm, en båtplats vid älven och badplats lekpark i Lomtjärn.
  • Fortsatt utveckling av gymnasieskolan, UF samt samordning med företag, inklusive affärsidéer.
  • Fler kreativa miljöer och lokaler för företag inom tjänstesektorn.
  • Kommunikation om företag i Älvsbyn till ungdomar för förbättrad lokalkännedom.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.