Glädje för återinvigd Kyrka

19 JAN 2013
Skrivet av :
Öppet Hus på Korskyrkan på lördagen

Öppet Hus på Korskyrkan på lördagen

UPPDATERAD: Under helgen har Korskyrkan i Älvsbyn återinvigts efter branden den 16 september 2011. Helt nya ljusa och ändamålsenliga lokaler har skapats i de brandskadade delarna av Korskyran, som nu alla medlemmar verkligen glädjs åt. Församlingen har även kunna besluta om en utbyggnad i två plan på ca 120 kvadrat med servering på markplan med plats för minst 70 sittande, och ett källarplan som ger möjlighet till Söndagsskolrum och rum för andra aktiviteter.

20130119_korsk_023

Ivan Lundberg föreståndare för Korskyrkan berättade för många intresserade besökare om vägen till den nya Korskyrkan

På lördagen hölls det Öppet Hus för de som var intresserade av att se hur den stora återuppbyggnaden av Korskyrkan gått. Ivan Lundberg kunde glatt berätta om arbeterna för besökarna och även glädjas åt att en tillbyggnad i två plan skett och att det nu finns närmare 120 kvadrat mer golvyta att nyttja i Kyrkan.

20130119_korsk_019

Utökad lokalyta

20130119_korsk_012

Nya stora lokaler i källaren. Det var här branden härjade som mest.

Det har lagts ned mycket jobb av enskilda medlemmar och ett stort stöd genom gåvor har resulterat i att församlingen i dag har helt otroligt fina lokaler till all sin verksamhet.
Under lördagen var det öppet hus för att visa intresserade Älvsbybor allt det nya och bjuda på servering av våfflor, som lockade 100 tals besökare, som var överraskade av vad de såg.

20130119_korsk_011

Lite jobb finns det kvar i källaren

 Invigningsgudstjänsten
20130119_korsk_025

Invigningsgudstjänsten på söndagen lockade de flesta församlingens medlemmar från när och fjärran, även en del andra kyrkliga församlingar var repressenterade och den nya kyrksalen fylldes till nästan sista plats.
Man fick lyssna till tal, lovsång och se lovsångsdans för att sedan bli serverad invigningsfika.

 Natten då kyrkan brann

20130119_korsk_001

Rökdykare lägger upp taktiken för insatsen

20130119_korsk_002

Emelie Öberg och Emanuel Linder pustar ut när de tagits hand av Räddningstjänsten

20130119_korsk_003

Det brann ordentligt i Korskyrkans källare och väggar

Vid halv femtiden på fredagsmorgonen den 16/9 2011 fick Emelie Öberg och Emanuel Linder, boende i Korskyrkans övre lägenhet, ett abrupt uppvaknande. Då blev de varse om att det brann i fastighetens källare.

 Paret fick lämna allt och fly ut, men blev sedan väl omhändertagna av ambulanspersonal som snabbt var på plats. Därefter var rökdykare från Räddningstjänsten in i deras lägenhet och räddade deras värdesaker.20130119_korsk_004
Vid halv fem tiden larmades det om en brand som brutit ut i Korskyrkans lokaler. Men som tur var så var räddningstjänsten snabbt på plats för att ta itu med den. Även räddningstjänst från Vidsel och Piteå rekvirerades i ett tidigt läge och bidrog till en snabb släckinsats.

 

Text och Foto brandnatten: Robin Nilsson

 

Historik över församlingen

År 1934 Började protokoll föras i Älvsbygruppen tillhörande Piteå Baptistförsamling och 1937 begärde 18 medlemmar utträde ur Piteå Baptistförsamling för att bilda egen församling.
Vid ett församlingsmöte beslutades med kraftigt ja,att köpa kapelltomt, samt att församlingens namn skulle vara Älvsby Baptistförsamling. 

Församlingsbildandet skedde den 6 juli 1937. Församlingens första hem var i en liten förhyrd stuga vid Bäckgatan 4, kallad ”Smyrna”
Maj 1938 beslutade församlingen att säga upp sin lokal samt att man skulle hyra in sig i Godtemplarlokalen vid behov, fram till den egna lokalen var färdig. Samma år 1938 påbörjades kapellbygget.
Mars 1939 uthyrdes kapellet till fält-tjänstgöringen, församlingen fick 10,- dygn för hyran. Kapellet kom att heta EBENESER, men numera heter både församlingen och kapellet KORSKYRKAN. (kyrka betyder ju också församling)

Från 2010 har Betaniaförsamlingen Brännberg/Laduberg upphört och är numera en del i Korskyrkan Älvsbyn.
Vi är drygt 50 medlemmar därav några på annan ort.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.