Fler parkeringar

19 JAN 2013
Skrivet av :

När du besökt Älvsby vårdcentral har det tidigare varit ett fåtal parkeringsplatser, under fjolåret revs en äldre fastighet efter Flyxenvägen för att ge plats för fler parkeringar. Nu kallar kommunen till samråd avsende detaljplanen för Lärkan 13 för att kunna genomföra planändring och påbörja byggandet av ca 30 parkeringsplatser.
20130118_larkan13_003

Fakta:
Samråd detaljplan Lärkan 13
Älvsbyns kommun inbjuder till samråd avseende detaljplan för fastigheten Lärkan 13.
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Lärkan 13 i Älvsbyns kommun är under upprättande.

Planområdet ligger i centrala Älvsbyn, mellan Fluxenvägen och väg 94. Området har tidigare använts för bostadsändamål, men nu planeras en parkeringsplats på fastigheten Lärkan 13. Planområdet omfattas idag av en stadsplan, fastställd 1956.

Kommunstyrelsen har i december 2011 uppdragit åt miljö- och byggkontoret att ta fram en ny detaljplan för området. Planförslaget innebär att en parkeringsplats anordnas på fastigheten, eftersom det är brist på parkeringsplatser utanför bland annat Älvsbyns vårdcentral.

För att ge möjlighet till insyn och påverkan bjuder kommunen in till samråd om detaljplaneförslaget. Inbjudna är fastighetsägare, närboende och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Detaljplanen visas för samråd och insamlande av synpunkter mellan 2013-01-21 och 2013-02-10 i Älvsbyns kommunhus, Storgatan 27.

Detaljplaneförslaget finns även att ta del av på Älvsbyns kommuns hemsida. http://www.alvsbyn.se/kommun/dalis2.nsf/vyPublicerade/61A1B165C6E2E729C1257AF500352978?OpenDocument

Ett samrådsmöte äger rum den 28:e januari, kl 19.00, konferensrum Forsen, Älvsbyns kommunhus.
20130118_larkan13_plan

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.