Ytterligare fördröjning av artilleriöar

08 DEC 2012
Skrivet av :

Försvarsmakten planerar sedan en tid tillbaka artilleribeskjutningar utanför Bodens södra skjutbana. Bland annat vill man fortsätta med sina övningar i Klöverträsk, Pålsträsk och Alterdalen. Beslutet skjuts dock ytterligare på framtiden.
– Det är en oerhört komplex fråga, säger Anna-Carin Ohlsson, miljöingenjör på länsstyrelsen, till Piteå-Tidningen.

Tre artilleriöar, en i vardera Luleå, Piteå och Älvsbyns kommun planeras. Tanken är att försvarsmakten ska kunna skjuta projektiler från öarna mot skjutfältet i södra Boden, där målen finns. Dessa skarpladdade projektiler skulle alltså passera över skog, vägar, och viktigast – bebyggelse.

Bodens södra skjutfält, med artilleriöarna utmärkta.
Karta: Försvarsmakten

Sedan 1999 ska alla potentiellt allmänfarliga verksamheter tillståndsprövas hos Länsstyrelsen, detta enligt miljöbalken. Det avgörande beslutet åligger alltså Länsstyrelsen att fatta, dit inlämnades ansökan i juni 2008. Beslutsdatumet har dock flera gånger skjutits upp, då många protesterat högljutt mot planerna. Både protestlistor och motståndsgrupper har framkommit.

– Det är ett väldigt digert material vi jobbar med om 70 till 75 sidor som vi går igenom, bereder och skriver. Det är ett stort område som påverkas av planerna och därmed mycket som ska tas i beaktande innan beslut kan tas, fortsätter Anna-Carin Ohlsson i intervjun med PT.

I oktober 2009 sade överste Torbjörn Larsson, chef för Artilleriregementet, till Kuriren att Försvarsmakten inte har sökt tillstånd om utökad verksamhet. Enligt honom övar redan Försvarsmakten några gånger per år med granater utanför skjutfältet, från artilleriöarna.

– Vi har beskrivit den verksamhet vi bedriver i dag och vi bedömer inte att den kommer att vara större i framtiden.

Varje år har Försvarsmakten ansökt om att under femton dagar få skjuta 99 granater från respektive artilleriö. Av dessa är ungefär hälften skarpa spränggranater.

– Artilleriet har alltid skjutit granater över folks huvuden, men alla har nog inte varit medvetna om det. Vi vill inte att människor ska vara rädda för vår verksamhet, berättade Torbjörn Larsson.

Inför varje övning tillfrågas markägaren, och Försvarsmakten avser inte längre försöka köpa marken inom artilleriöarna. De omdiskuterade platserna ligger i Klöverträsk i Luleå kommun, en annan i närheten av Pålsträsk i Älvsbyns kommun och den tredje i Alterdalen, Piteå kommun. Fortfarande, drygt fyra år efter ansökan, ligger bollen hos länsstyrelsen. Tills dess övar militären som vanligt.

FOTO: Sterling Nilsson

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.