Tomter förbereds inför nybygge

08 DEC 2012
Skrivet av :

Mellan Bäckskolan och Västermalm finns en industritomt som ligger under detaljplanering. Tanken är att det efter processen ska bli ett bostadsområde. Ingrid Karlsson, chef på miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun har länge velat rusta upp området, som i dagsläget är nedskräpat.

Älvsbyns Fastigheter AB och Älvsbyns Energi har fått i uppdrag att städa, men inget har hänt. Nu åläggs kommunstyrelsen att städa tomten från metallskrot och byggnadsrester senast den 31 maj 2013. Detta enligt miljöbalken. Området behöver tina upp innan det kan städas ordentligt, därför har man den tiden på sig.

– Nu tar vi i med hårdhandskarna och vi får se om det hjälper, säger Ingrid Karlsson i en intervju med PT.

Ingrid Karlsson, chef för miljö-och byggkontoret i Älvsbyns Kommun.
FOTO: Anna Karlsson

Man misstänker också markföroreningar och det måste undersökas innan den 31 augusti 2013 om man vill kunna bygga bostäder på tomten. Då ska det också utredas vilket av företagen som tidigare haft verksamhet på platsen som har ansvar för en eventuell sanering.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.