Projekt kan gynna Älvsbyns besöksnäring

10 DEC 2012
Skrivet av :

Inom kort startas projektet ”100 nya anledningar att besöka Swedish Lapland”. Ett projekt som ger älvsbyföretag inom besöksnäringen en unik utvecklingsmöjlighet att arbeta fram nya turistupplevelser som svarar mot den internationella gästens efterfrågan.

Målet är att stärka regionens internationella konkurrenskraft och attraktivitet, öka exportintäkterna och uppnå det satta målet inom besöksnäringen 2020 – dubbelt så många turister.

– Det här är ett bra initiativ från organisationen Swedish Lapland, säger Älvsbyns näringslivsutvecklare Christoffer Björkman. Älvsbyn har också som målbild att fördubbla besöksnäringen inom en tioårsperiod, och vill man nå dit måste det finnas något som attraherar turisterna.

Det tvååriga projektet drar igång under januari 2013, och man söker nu exportsatsande turistentreprenörer som är redo att ta nästa steg – utveckla upplevelser av internationellt intresse.

– Det här är en viktigt för oss i Älvsbyn, säger Christoffer Björkman. Dels för att vi i Älvsbyn behöver synas, men också för att det skapar möjligheter för älvsbyföretagen att vara en del i regionens utvecklingsarbete.

Älvsbyns näringslivsutvecklare Christoffer Björkman tycker projektet ger en bra möjlighet att utveckla Älvsbyns besöksnäring.

Projektet sträcker sig fram till sista december 2014, och de företag som är intresserade att delta kommer att genomgå både intervju och urvalsprocess innan de blir antagna.- Det här är inget skolbänksprojekt utan vi kommer att jobba i skarpa miljöer och möten med säljled och internationell slutkonsument i marknadsaktiviteterna, förklarar Graeme Richardsson från Swedish Lapland Tourism.

Tio företag kommer att väljas ut, och tanken är att vardera företag ska arbeta fram tio nya upplevelser – 100 nya anledningar att besöka destinationen Swedish Lapland, och förhoppningsvis Älvsbyn.

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.