Politiker och tjänstemän utbildade sig i krishantering

03 DEC 2012
Skrivet av :

Vid kriser gäller det att uppträda rationellt och snabbt. Det är viktigt att veta vem som gör vad. Därför samlades tjänstemän och politiker i Älvsbyn i fredags till en krisledningsutbildning.

Hittills har Älvsbyn varit förskonat från allvarligare kriser.

– Vi har haft några situationer med höga vattenflöden, berättar Maragreta Lundberg, kommunens säkerhetssamordnare.

Men kriser kan uppstå i många olika skepnader. Det visade förra veckans händelse när Arvidsjaur drabbades av ett vansinnesdåd där en 81-årig man höggs till döds med en yxa. Innan mannen som utförde dådet var gripen valde ansvariga att låsa alla skolor och uppmanade föräldrarna att hämta sina barn.

– Arvidsjaur agerade handlingskraftigt. Snabbt och bra. En vettvilling gick lös. Då var det viktigt att genast informera skolor och allmänhet vad som hänt och vidta säkerhetsåtgärder, berömmer Maragreta .

Vid en kris gäller det att vara förberedd. I fredags fick kris-ansvariga i Älvsbyn en utbildning i stabsmetodik av Tomas Kristiansson, expert på området. Han har utvecklat ett nationellt koncept för hur arbetet ska ledas när kriser uppstår.

– Tomas Kristianssons har utbildat regeringskansliet, polisen, landsting, kommuner och länsstyrelser. Hans metod är väldigt strukturerad och det behövs i en krissituation så att alla vet sin uppgift för att undvika att ett virrvarr uppstår, berättar Margareta.

Tomas Kristiansson, expert på krishantering.

I Älvsbyn är det budgetberedningen som sätter ramarna för arbetet men vid en krissituaton är det staben, alltså tjänstemännen, som ska leda det praktiska arbetet. Högste ansvarige för denna uppgift är kommunchefen Magnus Nordström.

Älvsbyn har en politiskt antagen utbildningsplan som sträcker sig över två år.

– Det gäller att ha en fungerande organisation. Men vilka som ingår i den ändras ju efter varje mandatperiod, förklarar Margareta.

Den teoretiska utbildningen kommer att kompletteras med ett så kallat Table Top-scenario, alltså en praktiskt övning utifrån ett påhittat scenario.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.