Omvårdnadslyftet – en kompetensreform

08 DEC 2012
Skrivet av :

Dagligen görs fantastiska insatser av personal inom kommunens omsorg, att stärka deras ställning och kunnande ger bättre villkor för flera parter. Behovet av kompetenshöjning hos personalen ökar kontinuerligt – även i Älvsbyn.

Regeringen har fattat beslut om en fyraårig satsning på utbildning för personal inom äldreomsorgen, det så kallade Omvårdnadslyftet. En satsning som sträcker sig fram till år 2014 och innefattar hela 1 miljard kronor som fördelas till de olika kommunerna i Sverige.

Omvårdnadslyftet syftar till att stärka både den grundläggande kompetensen för undersköterskor och vårdbiträden och den kompetens som behövs för specialiserade uppgifter.

Fortbildning och vidareutbildning av omsorgens personal är en viktig uppgift, menar Natalia Nilsson är enhetschef inom hemtjänsten, Älvsbys kommun.

-Det ger medarbetarna möjlighet att växa i sina yrkesroller, säger Nataliya Nilsson, enhetschef inom hemtjänsten.För tillfället läser ett tjugotal undersköterskor som arbetar inom Älvsbyns kommun, en tio veckors lång fördjupningskurs på 100 gymnasiepoäng inom demensvård.-Vi valde att starta en fördjupningsutbildning i år, men med tiden hoppas vi att det kommer att finnas intresse att även läsa kurser på yrkeshögskole- och högskolenivå, förklarar Nataliya Nilsson, enhetschef inom hemtjänsten. -De är otroligt duktiga, har en enorm kompetens och att de vill fortsätta utvecklas och växa i sina yrkesroller är beundransvärt, säger Nataliya.

 Ser ett ökat behov

Fortbildning och vidareutbildning av omsorgens personal är en viktig uppgift. I Älvsbyn samarbetar branschen och utbildningsanordnare (socialtjänst, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning), något som enligt Nataliya är en otrolig resurs och styrka.

-De kan ta fram kurser efter våra specifika behov och önskemål, förklarar hon.

Man ser nu ett ökat behov inom olika områden, exempelvis inom psykiatri och inom omsorgen för personer med funktionsnedsättningar.

– Vi kommer att ansöka om medel kommande år för att bland annat kunna erbjuda fördjupad kunskap i de områdena, tillägger Nataliya.

 

 

 

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.