Kvinnojouren Pärlan satsar på aktivt arbete

05 DEC 2012
Skrivet av :

Under året ses en markant ökning av behovet då det gäller utsatta kvinnor. Därför jobbar Kvinnojouren Pärlan mer aktivt än på länge med sitt arbete att stötta kvinnor och unga tjejer i kommunen.
Sedan ett år tillbaka har jouren stärkts med ett antal nya driftiga medlemmar, detta har resulterat i att jouren haft möjlighet och kraft att synas mer under det gångna året.

– Förutom att vi varit ute och informerat om jouren och om mäns våld mot kvinnor har även en Tjejjour startats under året,  Tjejerna har besökt högstadieskolorna i kommunen, arrangerat tjejkvällar, säger Lena Grahn Egmark.

Under året har jouren fått bra respons från kommunen som beviljat ett bra verksamhetsbidrag, vilket gör att den dagliga verksamheten och vår möjlighet till att behålla våra anställda säkras förklarar Lena Grahn Egmark. Förutom verksamhetsbidraget har jouren även fått beviljat medel från Socialstyrelsen för att kunna ta fram mer material på olika språk och för att vidareutbilda personalen och de ideella jourkvinnor som är aktiva i föreningen, detta är ett arbete som kommer pågå under hösten men även i början på nästa år.

”Genom våra föreläsningar märker vi av ett ökat behov och intresse,” säger Åsa Vedin, ideell jourkvinna.

Jouren har också med stort stöd av företagen på orten genomfört  föreläsningar riktad till allmänheten, dels en föreläsning om  hedersrelaterat våld och en om att leva med våld i nära relation. – Att informera allmänheten om mäns våld mot kvinnor är något vi kommer fortsätta jobba med, säger Åsa Vedin, ideel jourkvinna, – vi märker  av responsen från föreläsningarna  vi genomfört att behovet och intresset finns, fortsätter hon.

Under den gångna helgen har de aktiva jourkvinnorna och personalen besökt Island för att utbyta erfarenheter.

– Kontakten med Gudrun Jonsdotri från Stigamot på Island, fick vi när några av oss deltog på en Arktisk kvinnokonferens i Apatity Ryssland som anordnades och finansierades av länsföreningen Kvinnojourer i Norrbotten,  säger Åsa. – Gudrun från Stigamot gav oss sådan inspiration med sitt engagemang och sina smått radikala berättelser om hur de agerat för att kämpa mot mäns våld mot kvinnor och kvinnors lika rätt,  så vi kände att ”dit ville vi åka”.

Tack vare beviljade studiemedel kunde Kvinnojouren Pärlan åka på inspirationsresa till Island – och blev många erfarenheter rikare.

Förutom ett besök på Stigamot, som trots att det var en ”festdag” ,(de skulle dela ut Stigamot priset samma dag (priset gick till Islands Statsminister)) besökte vi Islands enda kvinnojour i Reijkjavik.
Resan var möjlig att genomföra tack vare bidrag från riksorganisationen Roks. Pengar som är öronmärkta för studieresor och intern utbildning. Målet för studiresa blev då Island.

– Detta är inget vi ångrar, många intryck, nya idéer och inspiration har vi med oss hem säger Åsa.

Medvetenheten om att dessa problem finns överallt, och att oavsett om vi är i Älvsbyn, Apatity eller i Reyjkjavik så ser våldet och diskrimineringen av kvinnor likadant ut. Genom vårt utbyte och engagemang tillsammans med andra jourkvinnor är vi starka och orkar jobba vidare för vi ser att vi gör skillnad.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.