Kunskapsprov för fortsatta pubkvällar

08 DEC 2012
Skrivet av :

I maj drogs det permanenta alkoholtillståndet för Forum in. Detta för att lokalerna sålts till Älvsbyns kommun. Enligt den nya alkohollagstiftningen krävs nu kunskapsprov för att pubkvällarna ska fortsätta.

Sedan den 1 januari 2011 är kunskapsprov obligatoriskt för alkoholtillstånd. Statens Folkhälsoinstitut utformar och rättar provet som har sextio frågor fördelade på fyra områden. Provet har sedan det infördes fått kritik för att det ansetts för svårt. Många krögare klarar inte de 75 % inom varje område som krävs för godkänt.

Lokala föreskrifter avgör vilka som ska avlägga kunskapsprovet. I Älvsbyn har man för närvarande ingen utsedd alkoholhandläggare, och måste be grannkommunerna om hjälp med tillstånd när ärenden inkommer. Jan Renberg, enhetschef för Arbete och Integration ansvarar för närvarande över alkoholhandläggning i Älvsbyns kommun. I en intervju med PT berättar han:

– Vi är precis i färd att försöka få in en vikarie som ska kunna handha de här frågorna

Från december till april har Älvsbyns Folkets hus-förening sökt och blev beviljats tillstånd att sälja alkohol till allmänheten mellan 21.00 och 01.30. Efter de nya kraven på kunskapsprov har dock kommande tillställningar lagts på is.

– Vi ifrågasätter varför halva styrelsen måste göra ett kunskapsprov. Vi har ställt frågan till kommunen om det här är ett lagkrav men inte fått något svar än, säger Ulla Sidenmark, ordförande i Folkets hus, till PT.

– Jag kan förstå att personalen bör göra ett prov men inte fem av tio i styrelsen. Ingen i styrelsen är med på pubkvällarna, säger Ulla Sidenmark.

Älvsbyns kommun har valt att följa Piteå kommuns riktlinjer, som säger just att hälften av arrangörens styrelse och serveringsansvariga ska ha godkänt. MEN.

– Finns styrelsen i kommunen och nära driften av verksamheten kräver vi att halva styrelsen ska ha avlagt provet. Har styrelsen ingenting med driften av bolaget att göra kan vi anse att den som driver rörelsen ska göra provet, säger Ingbritt Dahlquist till PT.

Hon menar att det är viktigt att styrelsen ska kunna alkohollagstiftningen även om de inte är på plats de aktuella kvällarna. Kravet om prov gäller enbart nyansökningar.

Tidigast den andra februari kan pubkvällarna åter komma igång, men det förutsätter att 50 % av lokalens ägare (kommunen) och 50 % av serveringspersonalen får godkänt på kunskapsprovet om alkohollagstiftningen.

Mellan 180 och 280 gäster besöker Forum varje pubkväll, och många är besvikna över stängningen. ”Vi som vill rädda pubkvällarna på Forum i Älvsbyn” finns som facebookgrupp med f.n. 132 medlemmar.

Efter Ulla Sidenmarks mediakontakt har ansvarige Jan Renberg och styrelsen för Folkets hus pratat om kommunens ansvar för verksamheten. Det kan bli så att kommunen omprövar ärendet.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.