Vatten inte bara en självklarhet

07 NOV 2012
Skrivet av :

På tisdagskvällen informerade Vattengruppen i Älvsbyn lite om vårt vatten som livsmedel och i vår miljö inför ett tjugotal åhörare. Inbjudna som föreläsare var vattenvårdsdirektör Bo Sundström från Vattenmyndigheten vid Länsstyrelsen i Luleå, Jan Isaksson från Piteälvens ekonomiska förening och Johanna Marttala från Älvsby Energi AB.

Bo Sundström inledde med att berätta om vad Vattenförvaltning var och dess organisation i stort, vad som är gällande statusnivåer på vatten m.m. Han beskrev även att det var EU-direktiv som skapat upprättandet av den Vattenmyndighet som organiserats från år 2000 över hela landet.

Inom regionen, som är 33% av sveriges yta, finns det 2 län, 3 länder (Sverige,Norge,Finland), 28 kommuner, 42 352 sjöar, 7 000 vattenförekomster (Sammanslagna mindre vatten till större) och 490 000 invånare.

Regionens vattenförvaltningen har en sexårig rullande planering  med kartläggning, miljömål/kvalitet, åtgärdsprogram, genomföranden, uppföljning, övervakning och rapportering. Av detta finns det kvalitetsproblem i cirka 2 100 av dessa vattenförekomster.

Jan Isaksson från från Piteälvens ekonomiska förening berättade om föreningens administrativa och sammankallande funktion i Vattenrådet för vår region. Vidare hur statusen är inom detta är vad gäller vatten och vattendrag samt de vattenvårdande åtgärder som skett i dessa för att återställa vattnets rörelser efter den tidigare flottningsperioden. Han avslutade med att berätta lite om Vattenrådet i Kommunen och möjligheterna till att vara med som innevånare att aktivt jobba med vårt vatten och dess utveckling.

Johanna Marttala från Älvsby Energi AB berättade om vårt dricksvatten i Älvsbyn och hur dessa 600 000 kubikmeter produceras och sprids ut i 185 kilometer vattenledningar. Hon berättade vidare att det finns 130 kilometer avloppsledningar i kommunen och cirka 70 kilometer dagvattenledningar.

Marttala beskrev även en del om de vattenskyddsområden som finns i kommunen och hur de kan påverka miljön.

Även Roger Viklund ansvarig för Vatten och avlopp berättade om arbetsläget  i Älvsbyn just nu och en del av de kommande behoven av underhåll i dessa nät som kan komma att innebära ett investeringsbehov kring 10 miljoner kronor och som måste finansieras med Vatten- och Avloppstaxorna i Kommunen.

Fr.v. Roger Viklund, Bo Sundström och Jan Isaksson

En mycket informativ kväll, som även fick åhörarna att ställa flertalet välkomna frågor som även mynnade ut i ett antal intressanta frågor som panelen svarade sakligt på.

Vill du läsa mer om vatten, så finns det följande sidor att surfa in på: www.vattenmyndigheterna.se www.vattenkartan.se och www.alvsbynsenergi.se

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.