Vägval till gymnasiet

17 NOV 2012
Skrivet av :

På lördagen var det Öppet Hus på de fyra gymnasieskolorna i Fyrkanten, Björknäsgymnasiet i Boden, Luleå Gymnasieskola, Strömbackaskolan i Piteå och Älvsbyns Gymnasium.

På Älvsbyns Gymnasium bjöds det på möjlighet att besöka; Estetiska, Hotell och Turism-, Vård och omsorgs-, Ekonomi-, Naturvetenskap-, Samhällsvetenskaps-, Teknik- och Intrduktionsprogramen genom att besöka verksamheten som pågick.
Även Elevråden informerade, UF (Unga Företags ) eleverna visade upp sina företag och det försåldes fika.

Fakta:
Följande program finns på Älvsbyns Gymnasium.

Ekonomiprogrammet
Inriktningar:
1. Ekonomi
2. Juridik

Estetiska programmet
Inriktning:
1. Estetik och media med möjlighet att välja antingen programfördjupning foto eller film och tv.

Hotell- och turismprogrammet
Inriktningar:
1. Hotell och konferens
2. Turism och resor

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
1. Naturvetenskap
2. Naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar:
1. Medier, information och kommunikation
2. Samhällsvetenskap

Teknikprogrammet
Inriktningar:
1. Design och produktutveckling
2. Informations- och medieteknik
3. Teknikvetenskap

Vård- och omsorgsprogrammet Poängplan Vård- och omsorgsprogrammet.

Introduktionsprogrammen
1. Preparandutbildning
2. Programinriktat individuellt val
3. Yrkesintroduktion
4. Individuellt alternativ
5. Språkintroduktion

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.