Nytt reservat utanför Brännberg

06 NOV 2012
Skrivet av :

I det nya natureservatet Hattbäcken utanför Brännberg kan du få en skymt av den skygga gråspetten.  Du kan vandra i frodiga fuktiga marker bland arter som tibast, lappranunkel och trådbrosklav.

Hattbäcken ligger vid sjön Slyträsket. Här samsas artrika sumpskogar med kärr, myrmarker och bäckar.
Naturen i reservatet är mosaikartad och har en stor variation. Området visar upp ständiga växlingar där olika skogsmiljöer, sumpskogar, kärr, myrmarker och bäckar avlöser varandra. Den vanligaste skogen är fuktiga granskogar där det växer gott om lövträd bland granarna.
En vandring på havsbotten
Där du idag ser skogar och myrar var det havsbotten efter den senaste istiden. När inlandsisen smälte bredde havet ut sig. Hela området låg då under vattenytan.

Naturen i reservatet är mosaikartad och har en stor variation. Området visar upp ständiga växlingar där olika skogsmiljöer, sumpskogar, kärr, myrmarker och bäckar avlöser varandra.

Många bäckar små
Det rinner några bäckar genom reservatet och i marken finns rörligt grundvatten. Det gör växterna frodiga. Här finner du arter som tibast och lappranunkel. I de gamla gransumpskogarna är luftfuktigheten hög och det gör att arter som är känsliga för uttorkning trivs. Ett exempel på detta är trådbrosklav, en lav som tidigare fanns i hela Sverige men är nu försvunnen från stora delar av landet.

 

I de gamla gransumpskogarna är luftfuktigheten hög och det gör att arter som är känsliga för uttorkning trivs. Ett exempel på detta är trådbrosklav, en lav som tidigare fanns i hela Sverige men är nu försvunnen från stora delar av landet.

Den något blyga gråspetten håller till i området, den trivs i lövrika barrskogar. Det är en skogsfågel som kan ha nya revir och nya bon varje år. Har du sett en gråspett här tidigare år kan det vara en annan du ser idag!
I vattendraget som rinner ut från Långsjön finns lämningar efter en kvarn som användes in på 1910-talet.
Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet.

Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp en mindre eld
  • köra skoter
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

 

Hitta hit
Följ väg 356 sväng av norrut mot Brännberg. Från Brännberget kör mot nordost, efter cirka 1 mil ligger reservatet på vänster sida. Det finns en skogsbilväg som går igenom reservatet. Det går även att komma till Hattbäcken genom att åka från Södra Bredåker och runt sjön Långsjön.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN

KÄLLA: LÄNSSTYRELSEN NORRBOTTEN

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.